Preduzeće oteto od radnika i predano kriminalcima

VELIKA KLADUŠA – Dva poslanika u Skupštini USK-a Rasim Kantarević (LS) i Kenan Keserović (DNZ) na posljednjoj 23. redovnoj sjednici održanoj 02. augusta uspjela su kroz diskusije i prijedloge o radu Kantonalne agencije za privatizaciju nametnuti slijedeći Zaključak kojeg je usvojila Skupština: Traži se od premijera USK-a i ministra Ministarstva privrede da pokušaju već naredne sedmice organizovati prijem za predstavnike d.d. „Kladušnica“ Velika Kladuša zajedno sa predstavnicima Agencije za privatizaciju USK-a s ciljem rješavanja problema dioničara navedenog preduzeća.DSC01153

U srijedu, 10. augusta u skladu sa navedenim Zaključkom došlo je do ovog sastanka u Kabinetu premijera Huseina Rošića, kojem su još prisustvovali ministar privrede Asmir Crnkić i državni službenik Ante Marjanović, te ispred radnika i dioničara preduzeća „Kladušnica“, Esad Šabanagić, predsjednik Udruženja, Nijaz Nuhanović, predsjednik Skupštine Udruženja, Fadil Kendić, član Nadzornog odbora Udruženja i Zehida Melkić, član Udruženja. Prijemu su prisustvovali i novinari.DSC01156

Predstavnici obespravljenih radnika i dioničara preduzeća „Kladušnica“ d.d. Velika Kladuša upoznali su premijera o problemima u ovom preduzeću o kojima već i ptice na grani sve znaju. U najkraćem, premijer je upoznat o kriminalu tokom privatizacije ovog preduzeća koja je započela prije 18 godina i još nije okončana. Umjesto da rade na rješavanju problema, predstavnici vlasti USK-a u proteklom periodu su sve činili da do toga ne dođe, istakli su predstavnici radnika i dioničara. Mediji su o ovoj privatizaciji često pisali a istraživači je svrstali u deset najvećih privatizacijskih pljački u BiH, a radi se o preduzeću koje je prije rata bilo najbolje po svim ekonomskim parametrima na širem prostoru nego što je danas Kanton. Ne radi se o velikom preduzeću već vrlo atraktivnom sa izvanrednom lokacijom i modernim objektima. Sama činjenica da proces privatizacije započet 1997. godine do danas nije okončan potvrđuje navedeno. Vlasti USK-a, zakonodavna, izvršna i sudska, sve su činile i čine da ovo preduzeće institucionalnim nasiljem otmu od radnika i onih koji su ga gradili i stvarali i predaju ga u ruke kriminalaca u čemu su, nažalost, u dobroj mjeri i uspjeli. No, na putu takvog cilja vlastima stoje ozbiljne prepreke sa kojima će se kad tad morati suočiti. Zahvaljujući Skupštini USK-a i početnom elanu tek imenovanog premijera Huseina Rošića i njegove Vlade, do sastanka je došlo što je za daljnji tok aktivnosti od nemjerljive vrijednosti. Prije svega, u Vladi USK-a nisu puno toga znali niti mogu vjerovati brojnim problemima sa kojima se suočavaju obespravljeni radnici ovog preduzeća koji su, između ostalog, i od strane zakupca dobili retroaktivne otkaze koje je Općinski sud potvrdio. Takve su presude moguće u Sudu u kojem je Jasmina Miljković, tada sutkinja a danas predsjednica istoga jedna od novih dioničara i gotovo sva njena rodbina i porodica. Zahvaljujući institucionalnom nasilju radnici koji su gradili i stvarali preduzeće danas su na cesti a lopovi i kriminalci u preduzeću. O ovoj problematici u više navrata je već pisano na stranicama ovog Portala, a prilog naslova: Ko je, šta, i kako jamio u „Kladušnici“ pročitajte ovdje.DSC_0087

U sramnoj pljački svojih sugrađana i obespravljenih radnika učestvuju i političke partije KSPP, A-SDA i DF, koje su smještene u hotelu u hotelskim sobama i koje znaju kome i kako plaćajući zakupninu čime učestvuju u krimogenom bogaćenju pojedinaca a na štetu svojih sugrađana, radnika koji su hotel gradili i stvarali. Predsjednici ovih političkih partija odlično poznaju problematiku privatizacije „Kladušnice“ ali sramno ćute čime javnosti pokazuju kakav je program njihove partije. Onaj ko ćuti, taj i učestvuje!DSC_0068

Nakon razgovora u kojem su učestvovali svi prisutni, predstavnici radnika i dioničara su premijeru ostavili svoje zahtjeve od kojih je dva premijer odmah podržao i zatražio od svojih saradnika da do 31. augusta razriješe pitanje organa upravljanja i direktora u „Kladušnici“ te da se zahtjeva od Općinskog suda da zaustavi prodaju objekata preduzeća, konkretno hotela „Konak“. Vlada USK-a s jedne i predstavnici radnika i sioničara s druge strane pripremit će informacije sa prijedlogom mjera, uključujući ostavljene zahtjeve radnika, koje će se proslijediti Skupštini USK-a na razmatranje i usvajanje. Ovo nije prvi i jedini razgovor, obećao je premijer Rošić, iz čijih se izlaganja i osvrta naslućuje želja da se problem ovih radnika konačno počne rješavati. Više detalja sa sastanka kod premijera pogledajte u video prilogu sa izjavama aktera istoga.DSC_0074

Prioritetni zahtjevi radnika i dioničara preduzeća „Kladušnica“

  1. Da Vlada USK-a podnese Prijedlog Skupštini USK-a za izmjenu njene Odluke o utvrđivanju Liste preduzeća USK-a prema kojima ovlaštenja i obaveze vlasnika po osnovu društvenog kapitala vrši Vlada USK-a, a među kojima je i „Kladušnica“. Takvu Odluku donijela je Skupština USK-a na sjednici održanoj 17.07.1997. godine, a koja je objavljena u „Službenom glasniku USK-a“ broj 3/97. Ovakva Odluka donešena je i pored činjenice što je „Kladušnica“ d.d. registrirana kod Višeg suda u Bihaću pod brojem: U/I-761/91 od 28.08.1991. godine sa 60,78% dioničkog i 39,22% državnog kapitala.
  2. Tražimo poništenje procesa privatizacije „Kladušnica“ d.d. i uspostavu stanja koje je bilo 31.12.1992. godine, odnosno da se ovo društvo vrati na upravljanje dioničarima kako je to i regulirano Odlukom o pretvorbi i Statutom „Kladušnice“ d.d.
  3. Da Vlada USK-a HITNO u preduzeću „Kladušnica“ d.d. imenuje organe upravljanja istoga.
  4. Da Vlada USK-a HITNO naplati zakupninu od zakupca hotela „Konak“ Ramiza Babića, koja od aprila 2003. do jula 20016. godine, prema Ugovoru o zakupu broj: 71 od 01.05.2003. godine iznosi 1.106.000,00 KM neto.
  5. Da Vlada USK-a HITNO naplati zakupninu od zakupca Discoteque „La Coste“ Sejfullaha Begića od početka 2004. do jula 2016. godine koja mjesečno iznosi mizernih 300,00 KM, a narasla je na 45.000,00 KM neto, prema registriranom ugovoru 3135/04.
  6. Da Vlada USK-a ODMAH zatraži poništenje sramne prodaje motela „Vrnograč“ za smiješnih 42.670,00 KM.
  7. Da Vlada USK-a ODMAH poduzme radnje na sprečavanju najavljene prodaje hotela „Konak“. Priprema priloga: REDAKCIJA

            OVDJE SE MOŽE POGLEDATI PRILOG FTV SARAJEVO-FEDERACIJA DANAS OD 09:25 MINUTE!