Uslovi korištenja

Preduzeće „Meridian“ d.o.o. Velika Kladuša, Ibrahima Mržljaka 3/I, vlasnik je ovog Portala, kojim ujedno i upravlja, a korisnik mu pristupa pod ovim uvjetima korištenja. Portal Reprzent.ba svojim posjetiocima i korisnicima sadržaja u najboljoj namjeri omogućava korištenje tekstualnih, foto, video i audio sadržaja. Svi posjetioci mogu besplatno koristiti sadržaje ukoliko ne krše pravila korištenja. Korištenjem bilo kojeg dijela portala i svih njegovih dijelova automatski prihvatate sve uslove odnosno pravila korištenja. Korisnici su dužni redovno čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Portala Reprezent.ba ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktuelnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih. Portal Reprezent.ba sastoji se od isključivo vlastitih sadržaja, manjim dijelom sadržaja partnera i oglašivača, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice. Sve sadržaje sa Portala Reprezent.ba koristite na vlastitu odgovornost i ne možemo se smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Pristup Portalu Reprezent.ba i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo koje dobi, osim ako je naznačeno drugačije. Oznaka 18+ (uznemirujući sadržaj) na pojedinim tekstovima označava da je korištenje sadržaja dozvoljeno isključivo osobama starijim od 18 godina.

Autorska prava

Portal Reprezent.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, dizajnerske, foto, audio i video materijale). Ovi sadržaji ne smiju se reproducirati, distribuirati ni na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog izričitog pisanog pristanka „Meridian“ d.o.o., kao ni na bilo koji način koji može uzrokovati štetu „Meridian“ d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Sadržaj i usluge objavljeni na Reprezent.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, navodeći izvor, i to uz poštivanje sljedećih uvjeta:

 • sadržajima i uslugama korisnik se koristi na vlastitu odgovornost;
 • korisnik se smije koristiti sadržajima i uslugama jedino uz poštivanje autorskih i srodnih prava Reprezent.ba i trećih osoba;
 • korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka „Meridian“ d.o.o.;
 • na korištenim sadržajima i materijalima Reprezent.ba, ukoliko priroda stvari to dopušta, mora stajati: „Copyright © 2014. „Meridian“ d.o.o., sva prava pridržana“;
 • na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo i slično;

Svako pregledavanje sadržaja i usluga, preuzimanje datoteka ili bilo kakvo drugo korištenje sadržaja i usluga na Reprezent.ba podrazumijeva da korisnik prihvaća ove uvjete. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela Portala smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Linkovi na vanjske stranice

Portal Reprezent.ba sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala. Linkove objavljujemo u dobroj namjeri i ne možemo se smatrati odgovornim za sadržaje izvan Portala. Reprezent.ba sadrži i dokumente, podatke, informacije te veze s drugim internetskim stranicama (linkovi) koje su kreirale treće osobe, koji će se, kad god je to moguće, kao takve i označavati. „Meridian“ d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim internetskim stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti za sadržaj na internetskim stranicama koji su kreirale treće osobe. „Meridian“ d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati tačnost, izvor ili kvalitetu takvog sadržaja. Reprezent.ba nije ni na koji način odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastalog korištenjem Reprezent.ba. „Meridian“ d.o.o. zadržava pravo na to da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju njegovi korisnici upotrebljava u promotivne svrhe.

Naknada

Korisnik će sam nadoknaditi štetu i neće za nju držati odgovornima niti će potraživati naknadu od „Meridian“ d.o.o., njegovih osnivača, klijenata, isporučitelja opreme i zaposlenika, ako je šteta proizašla iz korisnikova pristupa Reprezent.ba, njegova korištenja sadržaja i usluga na istom, povrede uvjeta korištenja – od strane korisnika ili treće osobe koja se koristi njegovim korisničkim računom ili povrede prava intelektualnog vlasništva, autorskih i srodnih prava.

Zaštita privatnosti

Portal Reprezent.ba štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Portal Reprezent.ba se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobijene od korisnika, te da privatne podatke neće distribuirati niti ustupati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Portal Reprezent.ba može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja Portala (isključivo podaci o računaru i podaci o internet provideru) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke Reprezent.ba koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao stranicu i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji i među kojom publikom.

Konkursi, natječaji i oglasi

Konkursi, natječaji i oglasi objavljeni na Portalu Reprezent.ba su dobiveni od strane posjetilaca, preuzeti iz sredstava javnog informisanja i sa drugih web portala sa jasno navedenim izvorom. Prenoseći informacije o konkursima, natječajima i oglasima ovaj web portal ni na koji način ne preuzima odgovornost za njihov sadržaj ili realizaciju.

Reklamne poruke

Portal Reprezent.ba svojim korisnicima može povremeno poslati obavijesti i poruke sponzora.

Promjena pravila

Portal Reprezent.ba zadržava pravo da bez najave povremeno promijeni ili modificira pravila. O važnim promjenama i dopunama možemo obavijestiti korisnike putem maila ili objavljivanjem na Portalu.

Sadržaj usluge

Pod uvjetom da korisnik u potpunosti prihvaća ove uvjete, „Meridian“ d.o.o. omogućuje mu korištenje određenih sadržaja i usluga, detaljnije opisanih na samoj stranici. „Meridian“ d.o.o. zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojeg sadržaja, usluge i/ili internetksih stranica, u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti. „Meridian“ d.o.o. također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih, bez prethodne najave.

Registracija korisnika

Registriranjem na Portal Reprezent.ba korisnik stiče određena prava koja nemaju drugi posjetitelji portala. Registrirani korisnik može postati svaki posjetitelj koji prođe postupak registracije. Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. Reprezent.ba zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Reprezent.ba ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.

Ponašanje korisnika

Kao uvjet korištenja, ovim se obvezujete da se nećete koristiti sadržajem i/ili uslugama Reprezent.ba na način koji je nezakonit i/ili suprotan s uvjetima korištenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane „Meridian“ d.o.o. Korisnik je posebno saglasan da se neće koristiti sadržajem i uslugama Reprezent.ba kako bi:

 • se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik Reprezent.ba, te kako bi istima naštetio, zastrašio ih ili im prijetio;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim bosanskohercegovačkim zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima;
 • objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna ili neautorizirana. Ukoliko ste posjetitelj iz inozemstva, ovim putem prihvaćate sve pozitivne propise Bosne i Hercegovine vezane za ponašanje korisnika na internetu i prihvatljiv sadržaj na internetu;
 • objavljivao, prenosio i/ili razmjenjivao sadržaj namijenjen prikupljanju, čuvanju i/ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih osobnih podataka korisnika Reprezent.ba;
 • objavljivao, prenosio, slao i razmjenjivao sadržaj koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme;
 • manipulirao informacijama u svrhu skrivanja izvora sadržaja koji se objavljuje na Reprezent.ba ili šalje pomoću njegovih usluga;
 • poduzimao radnje kojima bi nametao pretjerano i nerazmjerno opterećenje infrastrukture Reprezent.ba, i/ili kojima bi se miješao ili pokušavao miješati u redovit i pravilan rad Reprezent.ba, i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mjere zaštite ili ograničenja pristupa na Reprezent.ba;
 • reklamirao ili tražio od bilo kojeg korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu. Smatra se kršenjem ovih pravila i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje korisnika kako bi mu se reklamirao, predstavio ili prodao proizvod bez njegovog eksplicitnog dopuštenja, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; Kršenjem ovih pravila smatra se i korištenje informacija dobivenih iz sadržaja na stranicama za kontakt s drugim korisnikom kako bi mu se bez njegova eksplicitnog dopuštenja reklamirao, predstavio ili prodao neki proizvod, kao i svako objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja drugim korisnicima bez njihova pristanka ili traženja;
 • objavljivao ili prenosio sadržaje ili komentare s linkovima koji vode na affiliate programe, multi-level marketinške sheme, stranice ili blogove na kojima se sadržaj upotrebljava u drugačije svrhe ili teme koje nemaju veze s sadržajem;
 • prodavao ili prenosio svoj profil na drugu osobu.

Reprezent.ba zadržava pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa, u bilo koje vrijeme i sukladno diskrecijskoj ocjeni (pogotovo po pritužbama ili tvrdnjama trećih osoba). Svaki je korisnik lično odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima Reprezent.ba. „Meridian“ d.o.o. ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati rasprave između korisnika.

Pravila komentarisanja

Prilikom učešća u komentarisanju Reprezent.ba članaka obavezno je poštivati pravila ponašanja koja su definirana ovdje. Pravila su podložna promjenama o čemu će svi posjetitelji Reprezent.ba biti obaviješteni putem poruka i obavijesti vidljivih uz komentare. Reprezent.ba je integrisan sa facebook komentarima, što znači da svaki komentator mora imati registriran facebook profil putem kojeg komentira na Reprezent.ba. Posjetioci Reprezent.ba u potpunosti su odgovorni za sve informacije ili datoteke koje objavljuju i za objavljeni sadržaj nije odogovoran vlasnik Reprezent.ba.

Za komentarisanje na Reprezent.ba vrijede sljedeća pravila:

 1. Nije dozvoljeno objavljivati materijale koji na bilo koji način krše zakone Bosne i Hercegovine – svi materijali koji vrijeđaju, diskriminiraju, prijete, pozivaju na mržnju na nacionalnoj, rasnoj, religijskoj i seksualno orijentiranoj osnovi; materijali koji su uvredljivi, vulgarni, prijeteći, ugrožavaju tuđu privatnost i slično, bit će uklonjeni, a njihovi autori sankcionirani.
 2. Nije dozvoljeno objavljivati bilo kakav materijal zaštićen copyrightom koji ne pripada korisniku osobno ili vlasniku Reprezent.ba.
 3. Zabranjeno je utjecati na administratore i moderatore Reprezent.ba na način da se ignoriraju njihova upozorenja i poruke, a korisnici koji se ogluše na upozoravajuće poruke biti će sankcionisani zabranom pristupa.
 4. Zabranjeno je objavljivati privatne podatke drugih korisnika Reprezent.ba.
 5. U skladu s policom privatnosti, svi podaci naših posjetilaca ostat će tajni, osim u slučaju policijskog ili sudskog naloga na osnovu kojeg je Reprezent.ba dužan ustupiti informacije o IP adresi korisnika.
 6. Potrebno je pisati konkretne naslove vezane uz temu ili problematiku o kojoj se želi raspravljati – sve teme koje neće zadovoljiti ovo pravilo bit će zatvorene i izbrisane.
 7. Administratori i moderatori Reprezent.ba nisu ni u kojem pogledu odgovorni za podatke koje korisnici objavljuju.
 8. Zabranjeno je iznošenje ikakvih brojki vlastite ili tuđe reputacije, žaljenje na negativnu reputaciju, traženje reputacije (bilo pozitivne ili negativne) i dijeljenje iste bez ikakvog razloga. Reputacije će biti praćene kako bi se ustanovilo po kojem principu korisnik daje reputaciju drugom korisniku Reprezent.ba, a reputacijski sistem je namijenjen nagradi pojedinca koji sudjeluje i pomaže drugim korisnicima.
 9. Zabranjeno je objavljivati reklame usluga i proizvoda, te širiti spam i flood poruke u tematskim forumima. Oni korisnici koji budu ignorirali ove zabrane biti će kažnjeni zabranom pristupa kroz određeno vremensko razdoblje. Svaki ispisani komentar na Reprezent.ba izražava mišljenja, stavove i uvjerenja njihovih autora, a nikako ne vlasnika, administratora i moderatora Reprezent.ba. Funkcija administratora i moderatora je održavati komunikaciju usklađenu s osnovnim pravilima Reprezent.ba, no zbog velike količine sadržaja koji se kreira moguće je očekivati da se pravodobno ne sankcionira korisnike koji se ne ponašaju u skladu s pravilima. Reprezent.ba može sadržavati linkove na druge internetske stranice i datoteke, nad kojima Reprezent.ba nema kontrolu i čiju primjerenost, kvalitetu i korisnost ne može osigurati, no ukoliko se ustanovi neusklađenost takvog sadržaja s pravilima korištenja Reprezent.ba, biti će odmah uklonjen. Reprezent.ba zadržava pravo uklanjanja ili izmjene bilo kojeg dijela objavljenih informacija, bez posebne najave i/ili obavijesti autoru spornog materijala, za koje se smatra da se na bilo koji način protivi uvjetima i filozofiji Reprezent.ba. U slučaju spora primjenjuje se mjerodavno pravo Federacije Bosne i Hercegovine. Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je Sud u Velikoj Kladuši. Zahvaljujemo se svim korisnicima Portala www.reprezent.ba

U Velikoj Kladuši, augusta, 2017. godine.