Marketing

OPCIJE OGLAŠAVANJA

Banneri: stalni i promjenjivi, Video oglašavanje, Sponzorirani-plaćeni prilog, Sponzorirane video-reportaže: (Snimanje + montaža + objava)

C J E N O V N I K

 1. Pozicija 1: 800×80 200,00 KM + video reklama 5x mjesečno
 2. Pozicija 2: 800×80 150,00 KM + video reklama 4x mjesečno
 3. Pozicija 3: 800×80 100,00 KM + video reklama 3x mjesečno
 4. Pozicija 4: 390×200 200,00 KM + video reklama 5x mjesec
 5. Pozicija 5: 390×200 150,00 KM + video reklama 4x mjesec
 6. Pozicija 6: 390×200 100,00 KM + video reklama 3x mjesec
 7. Pozicija 7: 390×200   50,00 KM + video reklama 2x mjesec
 8. Pozicija 1-2:385×80   50,00 KM + video reklama 2x mjesec

NAPOMENA: Video reklama je objava watermarksa (vodenog loga) na našim videozapisima u trajanju do 30 sekundi.

 1. Objava saopćenja ili drugog priloga sa slikom…….50,00 KM
 2. Oglas sa slikom (mjesečno)…………………………..50,00 KM
 3. Sponzorirani prilog……………………………………100,00 KM
 4. Video rekl.-prezentacija 90 sekundi (mjesečno)…200,00 KM
 5. Reportaža do 30 minuta……………………………..300,00 KM

Svi oglašivači koji posjeduju vlastitu web stranicu biće linkovani sa Portalom reprezent.ba!

Oglašivači Pozicija 1 – 6 u navedenu cijenu koristiće non-stop oglašavanje na digitalnom displayu u Centru Velike Kladuše te dobivaju dodatnu video reportažu na dvanaest mjeseci oglašavanja na ovom Portalu.

U navedene cijene nije uračunat porez na dodanu vrijednost u visini od 17%.

Cjenovnik je u primjeni od 01. juli 2014. godine.

Ugovorene usluge plaćaju se mjesečno po ispostvaljenoj fakturi. Sa oglašivačima se potpisuje Ugovor o pružanju i korištenju usluga. Naravno, mogući su i drugi oblici dogovora i saradnje!

Velika Kladuša, 01. januara 2018. godine

D i r e k t o r i c a: Tina Odobašić s.r.

PODRŽITE RAD PORTALA www.reprezent.ba!

Poštovani posjetioci i potencijalni poslovni partneri,

Portal reprezent.ba pruža Vam mogućnost oglašavanja na svojim internet stranicama koje iz dana u dan bilježe sve veću posjetu čitalaca. Pored naših korisnika svih dobnih i obrazovnih skupina su novinari iz različitih redakcija koji za svoje medije koriste naše priloge, a što nas posebno raduje. Za sve svoje posjetioce reprezent.ba omogućava brzu, iznad svega pouzdanu i aktuelnu informaciju o svemu što se događa na prostorima USK-a, i to isključivo sa autorskim prilozima naših novinara i saradnika. Portal reprezent.ba nije do sada koristio niti planira koristiti tuđe priloge sistemom „copy paste“ te smo po tomu jedinstveni a jedini na prostorima USK-a registrirani portal u skladu sa važećim zakonskim propisima. Sve više naših priloga radimo sa videozapisom, a naš jedan autorski prilog već bilježi oko 250 hiljada posjeta koja i nakon godinu dana nije ispod 500 posjeta dnevno. Naravno, tu su i brojni autorski prilozi sa videozapisima sa posjetama između 10 i 50 hiljada posjeta.

Nudimo mogućnost raličitih marketing pozicija na Portalu uz različite i prihvatljive cijene. Pored toga možete da se reklamirate na način da sponzorirate određeni članak u nekoj od kategorija, a otvorene su i druge opcije oglašavanja.

U Velikoj Kladuši, januar 2018. godine

D i r e k t o r i c a : Tina Odobašić

Ponuda oglašavanja na Portalu www.reprezent.ba

 1. Redakcija Portala www.reprezent.ba se obavezuje objavljivati logo naručioca na udarnom dijelu stranice ovog Portala sa linkom na njegovu web stranicu ako istu posjeduje ili do 90 sekundi video reklamu. Redakcija se obavezuje za godišnji ugovor objaviti na Portalu desetominutnu reportažu o preduzeću a sve u saradnji i dogovoru sa naručiocem. Redakcija se obavezuje najmanje tri puta mjesečno unutar reportažnih i drugih video zapisa objavljivati statični reklamni logo preduzeća – watermark (vodeni logo).

Ponuđač se obavezuje na Portalu objavljivati saopćenja iz preduzeća, poruke i čestitke, a čestitke i druge kraće poruke i putem digitalnog displeja u Centru Velike Kladuše. Pod čestitkama se podrazumijevaju klasične čestitke povodom državnih, vjerskih ili drugih praznika koje naručilac odabere. Naš digitalni displej veličine 400 x 45 cm lociran je u Centru Velike Kladuše i na osam različitih načina (samo tekstualno) prezentira napisanu poruku i radi non-stop.

 1. 2. Redakcija Portala se obavezuje objavljivati logo preduzeća na prvoj stranici ovog Portala sa linkom na njegovu web stranicu. Redakcija se obavezuje mjesečno na tri videozapisa sa prilozima iz Velike Kladuše postaviti statični reklamni logo preduzeća – watermark (vodeni logo).

Ponuđač se obavezuje na Portalu objavljivati saopćenja iz preduzeća, poruke i čestitke, a čestitke i druge kraće poruke i putem digitalnog displeja u Centru Velike Kladuše. Pod čestitkama se podrazumijevaju klasične čestitke povodom državnih, vjerskih ili drugih praznika koje naručilac odabere. Naš digitalni displej veličine 400 x 45 cm lociran je u centru Velike Kladuše i na osam različitih načina (samo tekstualno) prezentira napisanu poruku i radi non-stop.

PONUDA NA GODIŠNJEM NIVOU ZA MJESEC DANA OBJAVLJIVANJA IZNOSI:

 1. Ponuda – 300,00 KM mjesečno plus PDV
 2. Ponuda – 200,00 KM mjesečno plus PDV
 3. Ponuda prema priloženom cjenovniku oglašavanja.

Na osnovu prihvaćene i usaglašene Ponude potpisuje se ugovor sa međusobnim pravima i obavezama u kojem se plaćanje definira mjesečno, nakon objave ugovorenih sadržaja i ispostavljene fakture. Ponuda vrijedi od 01.01.2018. godine!

S’ poštovanjem!

D i r e k t o r i c a :  T i n a   O d o b a š i ć