Promovirana fotomonografija Une

BUŽIM – Nedžib Vučelj je u Kulturnom islamskom centru Bošnjaka „Džemat Pariz“ u Parizu gostovao povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine sa svojim cjelovečernjim programom gdje se predstavio izložbom fotografija, promocijom fotomonografije Une i književnim kazivanjem domoljubive poezije pod jedinstvenim nazivom „Bosno moja“. Posebne zasluge oko realizacije ovog porograma imali su predsjednik Centra Sefadil Ličina, imam Abduselam Fetić i Sabahudin Vučelj sa porodicom. Poeziju Nedžiba Vučelja recitirala su i djeca Bošnjaka u Parizu. O Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine govorili su ispred Džemata Pariz Sefadil Ličina i Abduselam Fetić, koji su se zahvalili gostu Vučelju na dolasku i obogaćivanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine sa svojim kulturnim programom. Svečanosti i kulturnom programu prisustvovali su i izlasnici Ambasadora Bosne i Hercegovine i konzularni predstavnici u Franacuskoj, Muaz Dedaić i Armin Zrećo, koji su također govorili o Danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Nedžib Vučelj je posebno sa novinarskog aspekta govorio o herojskom Bužimu, 505. Viteškoj brigadi, vojskovođi Izetu Naniću, ističući da dolazi iz najherojskijeg grada u Bosni i Hercegovini, gdje nezavisnost Bosne i Hercegovine, ama baš nikad nije bila ni upitna, a neće niti biti. Osim pomenutog dijela programa, Nedžib Vučelj je i putem video bima prezentirao kroz fotografije ljepote Bosne i Hercegovine ističući da sve te ljepote trebamo svi zajedno prezentirati svijetu. -Vašim dolascima, posjetama, pokazivanjem bosanskih ljepota bićete najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine u svijetu. Žalosno je da nam mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, a još žalosnije je, ako zaborave svoju Domovinu“, istakao je između ostalog Nedžib Vučelj. Prisutni su, među kojima je bilo i stranaca (Francuza, Turaka, Arapa), obećali posjetiti Krajinu. Vučelj je drugi dan boravka u Parizu održao predavanje o tome kako izabrati kadar da bi napravio dobru fotografiju. On je ovome džematu darovao vezeni mostarski most u kaligrafiji kazavši: -Neka poruka povodom Dana nezavisnosti bude, da nas mostovi spajaju, a ovo je jedan od najljepših na svijetu. Esad Š.