Slijedi doelektrifikacij dionice Blatna – Bosanska Krupa

BIHAĆ – Uprava Javnog poduzeća Željeznice Federacije BiH obavlja posljednje pripreme za raspisivanje javnoga poziva za doelektrifikaciju Unske pruge na dionici Blatna – Bosanska Krupa dugoj devetnaest kilometara. Nakon što bude okončan postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača i izvođač uvede u posao, radovi na doelektrifikaciji bi trebali biti okončani za tri mjeseca.

Investirati 2.800.000 KM  

Planom poslovanja za ovu godinu kojeg je usvojila Skupština Društva uz saglasnost Vlade Federacije BiH, Uprava Željeznica Federcije BiH donijela je investicionu odluku o pokretanju projekta doelektrifikacije Unske pruge na dionici Blatna – Bosanska Krupa dugoj devetnaest kilometara i odluku o postupku javne nabavke. -Nakon što se završi postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača i izvođač uvede u posao, projekt elektrifikacije Unske pruge, bi prema našim procjenama trebao biti završen u roku od tri mjeseca, kaže Samir Alagić, direktor Područja infrastrukture Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Od ukupno planiranih 2.800.000,00 KM za doelektrifikaciju Unske pruge, Željeznice Federacije na zalihama već imaju materijala i rezervnih dijelova koje će ugraditi u ovaj projekt u vrijednosti 500.000,00 KM, a dio poslova na doelektrifikaciji obavit će i sami radnici ovoga poduzeća.  Kako kaže Alagić, radnici Željeznica trenutno rade na sječi šiblja i izradi profila za kontaktnu mrežu kako bi sve pripremili za predstojeću elektrifikaciju. -Mi sad imamo elektrificiran dio pruge od Bihaća do Bosanske Krupe. Ovim projektom doelektrifikacije bit će elektriciran glavni kolosijek na otvorenoj pruzi te po dva kolosijeka u stanicama Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, ukrsnica Grmuša te u stanici Bihać. U Bihaću će se raditi tri kolosijeka a u stanici Cazin-Srbljani mreža je u funkcionalnom stanju, kaže Samir Alagić, direktor bihaćkoga Područpja infrastrukture ŽFBH. 

Sanirati cestovne prijelaze 

Radnici Željeznica su sagledali stanje šest željezničko-cestovnih prijelaza na magistralnoj cesti M-14 kroz kanjon Une, te cestovnih prijelaza na početku Jablanske ulice, i u stanicama Bosanska Krupa, Otoka, Cazin-Srbljani i Bihać. Za njihovu sanaciju bit će potrebna dodatna sredstva. -Bilo bi dobro da se u sanaciju željezničko-cestovnih prijelaza uključe i lokalne zajednice, gradovi Bihać i Cazin, te Općina Bosanska Krupa kojima gravitira Unska pruga i gdje se cestovni prijelazi nalaze, kaže Alagić. Prvi čovjek bihaćkog Područja infrastrukture Željeznica Federcije BiH ovom prilikom je zahvalio svim pojedincima koji su na bilo koji način dali podršku projektu doelektrifikacije Unske pruge među kojima i našim parlamentarcima. Za nadati se da će za najkasnije tri mjeseca, doelektrifikacija Unske pruge biti okončana čime će konačno biti stvoreni preduvjeti za uspostavu redovnog putničkog saobraćaja modernim BH Talgo – vozom. Samir TULIĆ