BIHAĆ – Gradska uprava Bihaća uskoro će pristupiti realizaciji državnog projekta pod nazivom „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“. Riječ je o projektu kojeg će potpisivanjem sporazuma implementirati Gradska uprava Bihaća, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica te Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK-a. Naime, Bosna i Hercegovina i Razvojna banka Vijeća Europe – Council of Europe Development Bank – CEB, zaključili su Okvirni sporazum za financiranje projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“. Kako je navedeno, cilj projekta je da se interno raseljenim osobama i drugim ugroženim osobama omogući da se presele iz privremenih smještaja u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, gdje žive već godinama, te da konačno ostvare svoje pravo na odgovarajući smještaj. Ukupni iznos odobrenih troškova Projekta za područje grada Bihaća iznosi 1.096.000 eura, koje se izdvajaju iz kredita CEB-a, dok će učešće Grada Bihaća biti kroz osiguranje zemljišta i potrebnih dozvola, te komunalija i uređenja zemljišta. S ciljem kvalitetne pripreme, u Gradskoj upravi Bihaća održana su dva  informativna sastanka s korisnicima alternativnog smještaja, s ciljem upoznavanja s fazama projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“. U gradu Bihaću planira se izgraditi stambeni objekat „Ribić –Novo naselje“ s trideset i osam stambenih jedinica, namijenjenih za raseljene, interno raseljene osobe, povratnike, izbjeglice i druge socijalno ugrožene osobe. Stanovi spadaju u kategoriju neprofitnih stanova, uz plaćanje najamnine za samoodrživo postojanje ovih stanova. Najamninu će u izuzetno teškim slučajevima sufinancirati Gradska uprava Bihaća i Vlada Unsko-sanskog kantona. Samir TULIĆ