SARAJEVO – U usvojenim zaključcima i preporukama, Zajednička komisija predlaže domovima Parlamentarne skupštine BiH da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da u roku ne dužem od tri mjeseca izradi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH u kome bi se napadi na novinare tretirali kao napadi na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Zajednička komisija predlaže domovima da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da ubrza proceduru donošenja Zakona o transparentnosti vlasništva nad medijima u BiH, čije bi odredbe obuhvatile sve medije u BiH, uključujući i one koji su dostupni isključivo putem interneta (online mediji). Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da, u saradnji sa Regulatornom agencijom za komunikacije, zakonski regulira pitanje oglašavanja u medijima. Također, Zajednička komisija predlaže domovima PSBiH da usvoje i zaključak kojim se od nadležnih policijskih i pravosudnih organa na svim nivoima vlasti u BiH traži da drastično pooštre zakonom predviđene sankcije za širenje govora mržnje i nacionalne, vjerske i rasne netrpeljivosti u elektronskim, pisanim i online medijima. Zajednička komisija predložila je domovima PSBiH da usvoje zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH traži da značajno ubrza i okonča proces digitalizacije u BiH. (Udruženje BH novinari)