SANSKI MOST…Preduzeće „Marčeta impex“ iz Bijeljine dobilo je koncesiju za eksploataciju rude boksita na lokalitetu Oštrelj, koje je udaljeno nekoliko kilometara od Lušci Palanke, općina Sanski Most, i uskoro se očekuje zaključenje koncesionog ugovora s tom firmom. Prema riječima Samira Sedića, ministra privrede u Vladi USK-a, ovo preduzeće ima radnu jedinicu u susjednoj Bosanskoj Krupi, gdje su i vlasnici određenih nekretnina, a radi se o firmi koja je, između ostalog, registrovana i za rudarstvo. Prema njegovim riječima, koncesija se odnosi na zemljište čija površina iznosi ukupno 29 hektara i izdaje se na period od 20 godina. -Konkretno, visina koncesije koja se ugovorom zaključuje na pomenuti vremenski period iznosi nešto više od milion maraka, a pokretanjem proizvodnje očekuje se otvaranje 22 nova radna mjesta. Koncesionar se obavezuje da će na godišnjem nivou proizvoditi i plasirati crveni boksit u količini od 20 hiljada tona, a da će u slučaju smanjene godišnje proizvodnje biti dužan plaćati koncesionu naknadu na navedenu količinu, rekao je Sedić. Također, zanimljivo je kako se u toku ove godine na još jednom lokalitetu u općini Sanski Most planira započeti eksploatacija boksita i radi se o selu Bojište. Prema riječima načelnika Općine Sanski Most, Farisa Hasanbegovića, radi se o ozbiljnim investicijama zahvaljujući kojima bi ova općina uskoro mogla postati jedan od lidera kada se radi o eksploataciji boksita. -Pokretanje proizvodnje rude boksita ekonomski će oživjeti čitav ovaj kraj, a imaće i veliki značaj za samu općinu, konkretno kroz prihode od koncesija, rekao je Hasanbegović. Preliminarna istraživanja provedena prije nekoliko decenija, pokazala su kako planinska oblast planine Grmeč, u trokutu između Bosanske Krupe, Bosanskog Petrovca i Sanskog Mosta krije bogata ležišta crvenog boksita koji se smatra najkvalitetnijom rudom za proizvodnju i obogaćivanje aluminijuma. Zlatan ČEKIĆ