VRHPOLJE/SANSKI MOST – Načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, skupa sa svojim najbližim saradnicima, posjetio je Socijalno pedagošku zajednicu u selu Vrhpolje, te tom prilikom darovao štićenike koji su zbrinuti u ovoj ustanovi. Načelnik Hasanbegović je na ovaj način želio uljepšati novogodišnje praznike djeci bez roditeljskog staranja koja borave u pomenutoj ustanovi. Ovom prilikom on se zadržao u razgovoru sa direktoricom ustanove, Fikretom Halimović, te se zanimao o njihovom radu i statusu. Javna ustanova Socijalno pedagoška zajednica USK-a postoji već duže od 15 godina i djeluje na području nekoliko općina kantona, među kojima je i Sanski Most. U njihovim objektima su zbrinuta djeca koja su ostala bez roditeljskog staranja i o kojima nema ko da brine. Skupa s takvom djecom žive i o njima brinu hraniteljske porodice. Ovom prilikom treba istaći kako se rad ove ustanove finansira iz kantonalnog budžeta, a pomažu je brojni prijatelji i donatori. Među njima je i firma „Gat“ koja je nedavno finansirala zamjenu stare i postavljanje nove stolarije na dva objekta Socijalno pedagoške zajednice u naselju Vrhpolje. Z. Č.