Unaprijedimo Kladušu zajedno

Zainteresirani participanti Partnerske grupe koji moderno percipiraju autentične kladuške interese u sintagmi „Pravedno napredno građansko kladuško društvo“ snažno promovišu koncept „Unaprijedimo Kladušu zajedno“ te organizuju Okrugli sto koji će se održati u subotu, 13. maja sa početkom u 10:00 sati u restoranu „Bushel“ – bivši „Termoglas“. Ovaj Okrugli stol jedan je u nizu kolokvijalno konzultativnih (ne)formalnih razgovora odnosno dijaloga na temu objektivizacije nazadovanja Velike Kladuše sa ciljem da se pripreme konkretni dokumenti za organe mjesnih zajednica i lokalnih vlasti. Predviđene teme za ovaj Okrugli stol su dodatni dijalozi na temu Koncepta, osnovne pretpostavke smislenije participacije građana oko budžeta, statuta, izmjene i dopune prostornog plana, prihodi, prirodni i izgrađeni resursi u funkciji ekonomskog razvoja… Na Okruglom stolu će se razgovarati o načinu i obliku pokretanja inicijative u ukidanju „Bijelog kruha“ koji se na nivou Kantona koristi jedino u Velikoj Kladuši u kojoj će nakon okončanja mandata ili prije, desetak osoba koristiti ovu ničim zasluženu privilegiju.

Koncept nema nikakvih političkih ambicija niti konotacija u smislu stranačkih opredjeljenja već isključivo da kvalitetno tretira nazadovanje Velike Kladuše, bez dlake na jeziku, i da upire prstom u najodgovornije. Za razliku od političara i drugih kvazi analitičara koji pričaju napamet i čekaju da im neko počisti vlastito dvorište, Partnerska grupa nudi prijedloge i moguća rješenja, uvijek naglašavajući kako se sami trebamo angažirati i više aktivirati. Da li su predložena rješenja najbolja, o tom, po tom. Zasigurno ima i boljih ali ih ne vidimo i ne čujemo a sve što nije zapisano, nije se ni desilo. Dakle, za sada nema drugog i boljeg rješenja. Partnerska grupa često podsjeća da su za stanje u kojem živimo, najviše zaslužni Kladuščani. Najprostije kazano, bez većeg građanskog aktivizma, ne možemo očekivati svjetliju budućnost. Kao građani se ponašamo previše komotno, ništa nas ne tangira, kao da se sve ovo dešava nekom drugom a ne nama. Nama izgleda mora biti još gore da bi nam bilo bolje. Moramo pasti da bi se mogli dići! Ako pak to čekamo, nismo daleko od provalije, blizu smo dna. Odavno smo u kaljuži. Partnetska grupa je upozoravala i upozorava da Velika Kladuša najlošije stoji u Kantonu po svim ekonomskim i statističkim mjernim pokazateljima. Velika Kladuša je po svim parametrima posljednja od osam općina u Unsko-sanskom kantonu. Ne tako davno, Velika Kladuša je bila u vrhu, uz rame Bihaća i Cazina. Ambicije angažmana Partnerske grupe usmjerene su ka vraćanju Velike Kladuše tamo gdje joj je objektivno i mjesto. U radu Okruglog stola, pored članova Partnerske grupe, mogu učestvovati svi zainteresirani građani a poželjno je učešće i izabranih zvaničnika u Općinsko vijeće, organe mjesnih zajednica i džemate. Partnerska grupa podsjeća da šutnja građana na aktuelno stanje znači njihovo učestvovanje u istom. Stoga, članovi Partnerske grupe pozivaju sve zainteresirane da se uključe u aktivnosti kojima bi se zaustavilo nazadovanje Velike Kladuše. Bujrum da Unaprijeđujemo Kladušu zajedno! Esad ŠABANAGIĆ