(Prof. dr. Nedzad Bašić) – Ovo je jedno od niza otvorenih pisama koje sam uputio Univerzitetu u Bihacu, Ministarstvu za obrazovanje, predsjedniku vlade USK-a, Skupštini USK-a, predsjednici Suda, kantonalnoj Tužiteljici,  sektoru javnog informisanja…, sa ciljem da se spriječi sve otvorenije i sve agresivnije nezakonito i nemoralno rastakanje i urušavanje ove zemlje i njenog pravnog sistema i dovođenje njenih građana do prosijačkog štapa, i to upravo od pojedinaca kojima je povjereno upravljanje ovim društvom. Nažalost, što više javnih opomena to više kriminala, više mržnje i netrprljivosti prema onome ko upozorava na ove sistemske greške koje kreiraju pojedinci u sistemu vlasti, a sve u cilju pribavljanja materijalne koristi ili radi zadovoljavanja svojih malograđanskih pobuda. Prije neki dan dobio sam pismo od Advokatske komore USK-a, potpisano od Elvedina Alagića, advokata-tužioca Advokatske komore,  sa kojim me tužilac Alagić nespretno obavještava da je moja disciplinska prijava o nezakonitom i nemoralnom postupanju advokatice Emine Cerić, iz Bihaća odbačena kao neosnovana. Radi se o tome da je advokatica Emina Cerić, koja me je zastupala u sporu sa Univerzitetom u Bihaću, u vezi nadoknade novčanih razlika po Kolektivnom ugovoru, u procesu izvršenja pravosnažne sudske odluke, obezbjedila izvršenje samo u obimu njenih sudskih troškova, dok je troškove sudske takse i iznos nadoknade po pravosnažnoj presudi za svog klijenta potpuno zanemarila i cijeli postupak izvršenja po pravosnažnoj presudi proglašen je od strane Suda završenim, bez izvršenja u dijelu presuda koji se odnosi na potraživanja njenog klijenta i podmirenja troškova sudske takse, a sve to bez ikakve proslijeđene informacije klijentu kojeg je zastupala. Nakon toga stiže mi OPOMENA od strane Knatonalnog pravobranilaštva pred pokretanje izvršnog postupka (pljenidba lične imovine) zbog neplaćene sudske takse za gore navedeni sudski spor u iznosu od 900.00 KM i 240.00 KM (minimalno… maksimalno ni sam Bog ne zna) za izvršni postupak, koja se poziva na sudsko Rješenje koje je potpisano od strane sutkinje Jasmine Nezirević. Na tu opomenu ja sam pismeno odgovorio protestujući protiv postupka izvršnog sudca koji je dozvolio advokatici Emini Cerić naplatu njenih sudskih troškova u izvršnom postupku prioritetno u odnosu na naplatu troškova sudske takse što je inače jasno uređeno zakonskim propisima o prioritetu naplata troškova. Istovremeno ukazao sam na nezakonitost Rješenja o prekidu moga Ugovora o radu na Univerzitetu u Bihaću, bez prethodnog ispunjenja obaveza poslodavca koje proističu iz pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka prema radniku, koje je potpisano od strane rektora Univerziteta Fadila Islamovića i Ekrema Nezirevića, predsjednika Upravnog odbora Univerziteta,  inače supruga sutkinje Jasmine Nezirević.Sa dopisom Advokatskoj komori želio sam samo skrenuti pažnju na nezakonito i nemoralno ponašanje advokatice Emine Cerić a ne disciplinski je goniti, kako je to shvatio njen kolega tužilac Alagić, i skrenuti pažnju na vjerovatnu mogućnost nedozvoljene njene sprege sa Sudom u ovom sporu. Na ove elemente advokatski tužilac Alagić nije našao potrebno ni da se osvrne. Ovakvo ponašanje advokatice Cerić ukazuje na mogućnost postojanja „specijalnih odnosa” između raznih institucija, pojedinih advokata i pojedinih sudaca (sutkinja) što može imati pogubne posljedice koje dovode do stvaranja osjećanja bespomoćnosti kod građana, što ih često goni da preuzimaju pravdu u svoje ruke, što vodi stvaranju društva anarhije i anomije (bezakonja). Poznat je slučaj bivšeg guvernera USK-a i bivšeg rektora Univerziteta u Bihaću Mirsada Veladžića, prema kojem njegov povjerilac nije mogao ostvariti svoja prava legitimnim putem, zbog ovakvih nelegalnih veza između politike i institucija vlasti  te mu je ostala  jedina mogućnost – samopomoć, što stvara mučnu i tešku situaciju u društvu, razara porodice i stvara klimu straha i nepovjerenja građana u institucije sistema. Poznat je i slučaj ubistva advokatice iz Bihaća i ubistva nekoliko građana Bihaća, gdje je spor između povjerilaca i dužnika ostao pravno nezaštićen, opet zbog sprege vlasti i utjecajnih pojedinaca u sudstvu i advokaturi,  što potencijalno uvijek može prouzrokovati veliku tragediju.Zahvaljujući ovakvim nezakonitim spregama između pojedinaca i institucija vlasti uništavana je više od 10 godina porodica profesora Esada Halkića zbog navodnog uznemiravanja studentica. Na kraju najviša sudska instanca u BiH oslobodila je svake odgovornosti ovog profesora i obavezala Univerzitet u Bihaću (Biotehnički fakultet) da na ime štete isplati gore imenovanom profesoru iznos preko 420.000,00 KM. Za pričinjenu štetu niko nije odgovarao. 2008. potpisan je kolektivni ugovor između Univerziteta i Vlade USK-a. Kolektivni ugovor je stupio na snagu 1.1.2009. Primjena Kolektivnog ugovora voljom pojedinaca na Univerzitetu u sprezi sa Ministarsvom za obrazovanje Vlade USK-a, pune četiri godine je ostala van primjene. Kako se nije moglo na drugi način obezbijediti primjenu Kolektivnog ugovora  nastavno osoblje Univerziteta grupno je podnijelo tužbe Sudu koji je obavezao pravosnažnim presudama Univerzitet u Bihaću da im isplati razlike plaća uz zateznu kamatu, što doseže milionske iznose šteta koja je prouzrokovana isključivo voljom pojedinaca u sprezi sa Ministarstvom za obrazovanje vlade USK-a. Za pričinjenu štetu niko nije odgovarao. Federalna Revizija je na kraju 2014. i 2015. eksplicitno utvrdila da postoji nezakonito formiranje i obračun osobnih dohodaka za rektora, prorektora, dekana, prodekana, te šefova raznih službi, po odluci Senata Univerziteta, te je zatraženo da se izvrši korekcija njihovih plaća, i da se njihove plaće usklade sa važećim pravilima Univerziteta, što do današnjeg dana nije urađeno voljom pojedinaca na Univerzitetu a uz prećutno odobravanje resornog Ministarstva za obrazovanje, sa čime je pričinjena direktna materijalna šteta Univerzitetu u iznosu većem od 125.320 KM na godišnjem nivou, što ukupno iznosi do sada oko 501.280 KM. Za pričinjenje ove materijalne štete niko nije odgovarao.Sa ovakvim neodgovornim ponašanjima pojedinaca u raznim institucijama i spregom sa pojedincima iz sistema vlasti stvara se klima općeg bezakonja i nemorala u kojoj se više ne zna gdje počinje a gdje prestaje da djeluje pravna norma, gdje počinje a gdje prestaje djelovanje moralnih normi, ko donosi odluke, po čijoj direktivi se donose odluke, što vodi sublimaciji sudske, izvršne i političke vlasti, što definitivno razara društvo. Vaša je obaveza kao Kantonalnog pravobranioca da javno i službeno skrenete pažnju na ovakve i slične pojave koje dovode do velikih zloupotreba, što generira korupciju i nepotizam, sa čime se razaraju svi segmenti pravnog sistema i duboko urušava društveni moral. Vaša javna reakcija i ukazivanje na potencijalnu spregu između politike i pojedinaca u institucijama vlasti, sudstva, tužilaštva i policije, mogla bi poštediti ovo društvo i građane velikih nevolja i spriječiti velike materijalne štete koje otud dolaze. Vaš javni istup bio bi veliki podsticaj i ohrabrenje za predsjednicu Suda i Kantonalnu tužiteljicu da još otvorenije i agresivnije otvore front borbe protiv ovog specijalnog oblika kriminaliteta koji sve agresivnije izrasta u otvorenu prijetnju ovoj državi i društvu. Ja vjerujem da ćete vi izaći u javnost sa vašim saopštenjem i vašim stavom koji se odnosi na zaštitu od pravnog i moralnog rastakanja društva koje je sada u punom zamahu. To bi imalo veliki značaj kao ohrabrenje za sve građane da se definitivno probude i da otvorenom pobunom traže da se zaustavi ovakav drzak način destrukcije i razaranja ove zemlje upravo od onih koji su dužni da ovu zemlju učine srećnijim mjestom življenja svih njenih građana. (.)