Finansijsko restruktuiranje Komore neminovnost

BIHAĆ – U Bihaću je u Privrednoj komori USK-a u srijedu održana 6. redovna sjednica Skupštine ove institucije. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Skupštine Privredne komore USK-a Abdulah Delić i ukupno 13 prisutnih članova Skupštine, a iz Privredne komore USK-a predsjednik Ismet Pašalić, generalni sekretar Sadeta Gutlić te Nihad Šušnjar, stručni suradnik/projekt dizajner.
Dnevni red je jednoglasno usvojen, a potom i zapisnik sa 5. sjednice Skupštine. Drugi dio rada Skupštine odnosio se na razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu PK USK-a za 2015. godinu. Uvodna obrazloženja o ovoj temi prezentirala je generalni sekretar navodeći glavne aktivnosti koje je PK USK-a provela u 2015. godini, nakon čega je Izvještaj jednoglasno je usvojen. Potom su razmatrani i usvojeni Program rada i Finansijski plan PK USK-a za 2016. godinu. Uvodno izlaganje na ovu temu iznio je predsjednik Pašalić osvrnuvši se na ambiciozan plan koje je pred sebe postavilo rukovodstvo Komore. Planom za 2016. godinu predviđeno je i finansijsko restrukturiranje, koje se nameće kao neminovnost uzimajući u obzir konstantan pad prihoda od članarine. Nakon kraće diskusije članovi Skupštine su jednoglasno usvojili Program rada PK USK-a te Finansijski plan za 2016. godinu.

IMGP1269
Članovi Skupštine PK USK-a usvojili su i Odluku o osnovici, stopi, načinu i rokovima plaćanja članarine za 2016. godinu. Ova Odluka ostala je identična prošlogodišnjoj. Pod ostalim pitanjima, generalni sekretar Sadeta Gutlić je obavijestila prisutne o odlasku u prijevremenu penziju sa 25.12.2015. godine. Skupština PK USK-a je dala saglasnost za dalje obavljanje funkcije predsjednika Komore Ismetu Pašaliću i nakon sticanja uslova za starosnu penziju, a do okončanja procedure redovnog izbora novog predsjednika. Esad Š.