SARAJEVO – Privredna komora USK je učestvovala na Drugom poslovnom forumu u Sarajevu koji se održao u organizaciji Privredne komore FBiH, a pod pokroviteljstvom premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Forum je bio podijeljen u dva panela: „Javno-privatno partnerstvo – pokretanje investicijskih projekata kroz model JPP: nepremostive formalne prepreke ili nedostatak povjerenja“? i „Usklađivanje obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada – izazovi odliva kadrova (od majstorskih do inžinjerskih)”. Premijer FBiH Fadil Novalić izjavio je na Forumu da je javno-privatno partnerstvo kao model nastalo zbog nemogućnosti da sve potrebe društva budu servisirane isključivo javnom ili isključivo privatnom inicijativom. -Znamo da privatni sektor nije sklon regulaciji, posebno kada su u pitanju cijene, a s druge strane javnom sektoru nedostaje efikasnost u upotrebi resursa te simbioza ta dva kvaliteta potencijalno daje potpuno novi kvalitet kroz javno-privatno partnerstvo, rekao je Novalić. Istakao je da je Vlada FBiH pripremila 113 potencijalnih projekata u detaljnoj prezentaciji kako bi, u slučaju da investitori pokažu interes, mogli u najkraćem roku biti upoznati o njima. Novalić smatra da je sada pravi trenutak za razvoj javno-privatnog partnerstva u FBiH jer je zabilježen značajan rast BDP-a, zaposlenosti, te pokrivenosti uvoza izvozom. Profesor  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Veljko Trivun pojasnio je da su sve politike u svijetu skoncentrisane na mandatne periode od četiri godine, a to je nedovoljno za projekte JPP koji prosječno traju od pet do 40 godina. -Nijedan „normalan” političar koji želi da se održi na vlasti neće izaći pred svoje biračko tijelo i reći da radi na projektu od kojeg će društvo imati koristi za 15 ili 20 godina, to bila njegova politička smrt, naglasio je Trivun. Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić kazao je da je cilj foruma demistifikacija modela JPP-a koji je prisutan u mnogo bogatijim zemljama od BiH i koje često posežu za takvim načinom finansiranja kapitalnih projekata. Esad Š.