Kakvu budućnost želimo

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da će Inicijativa „Kladuša je naša“ u utorak, 15. augusta, s početkom u 19:00 sati u restoranu Hamm, organizirati Javnu tribinu na temu „Velika Kladuša 2020: Kakvu budućnost želimo?“. Javna tribina ima za cilj da otvori sljedeća pitanja: Zašto Velika Kladuša ekonomski stagnira? Koji su najveći problemi lokalne zajednice? Šta su uzroci tih problema i kako ih riješiti? Zašto mladi odlaze i kakve su posljedice toga? U kakvom društvu živimo, kakvo želimo i kako ga izgraditi?Sve zainteresirane građane Velike Kladuše pozivamo da uzmu učešće na javnoj tribini i ujedno saznaju više o idejama i djelovanju Inicijative Kladuša je naša. Na ovoj javnoj tribini ćemo zvanično početi i sa prikupljanjem potpisa za dvije građanske inicijative koje želimo uputiti Općinskom vijeću: Inicijativu za ukidanje „bijelog kruha“ u Općinskom organu uprave i Inicijativu za smanjenje iznosa vijećničkih paušala. Nadamo se da će ova javna tribina pobuditi i vaše interesovanje, te da ćete je popratiti i, ukoliko vam mogućnosti to dozvoljavaju, najaviti samo održavanje tribine. S poštovanjem, Press služba Inicijative „Kladuša je naša“