BIHAĆ – Uprava Nacionalnog parka „Una“ do kraja aprila 2019. godine kao jedan od partnera, provodi projekt „Ekološki održivo upravljanje zaštićenim mediteranskim područjima na temelju unaprijeđene naučne, tehnološke i upravljačke baze znanja“ – projekt „EcoSUSTAIN“. NP „Una“ je 2015. godine kao jedan od deset partnera aplicirao na poziv pretpristupnih fondova kroz program „Inter-reg mediteran“ i dobio mogućnost da implementira ovaj projekt.

Monitoring praćenja

Nacionalni park „Una“ s još devet partnera iz BiH, Italije, Španije i Grčke rade na ekološkom upravljanju zaštićenim područjem mediterana. Riječ je o projektu „Ekološki održivo upravljanje zaštićenim mediteranskim područjima na temelju unaprijeđene naučne, tehnološke i upravljačke baze znanja“ vrijednom 1.700.000 eura. -Mi u okviru svog radnog paketa, kao Nacionalni park „Una“ zajedno sa susjednim Nacionalnim parkom „Krka“ u Republici Hrvatskoj, imamo slične aktivnosti vezane za istraživanje, poboljšanje i monitoring praćenja kvaliteta određenih parametara, prije svega, vode u cilju zaštite i biodiverziteta i cjelokupnog vodenoga eko-sistema, kaže Amarildo Mulić, direktor JP Nacionalni park „Una“. Nacionalnom parku „Una“ je za implementaciju ovoga projekta namjenjeno 127.000 eura od čega će najviše biti utrošeno u nabavku posebnog uređaja, specijalne bove, koja će biti instalirana u rijeci Uni. Bova će na sebi imati šest senzora koji će mjeriti različite parametre kvalitete vode. -Mi ćemo imati, zahvaljujući satelitskoj obradi u realnom vremenu parametre kvalitete vode na tom području i u suštini će ti parametri biti prezentirani putem naše web-stranice i široj javnosti. Cjelokupnoj javnosti i naravno, onim institucijama koje se bave ovom problematikom, kaže Mulić.  Standardi upravljanja

To su različiti zavodi i agencije za zaštitu sliva rijeke Save, akademska zajednica i dakako NP „Una“, te zaintereisrani za ovakve podatke. U okviru projekta, Uprava NP „Una“ je dosada radila na edukaciji i pripremi aktivnosti zacrtanih projektom „EcoSustain“. Najpovoljnija lokacija za mjerenje različitih parametara kvalitete vode, bit će u sjevernoj zoni Nacionalnog parka, u okviru posjetilačke zone Štrbački buk – Lohovo, kaže direktor NP „Una“ Amarildo Mulić. Ovim rezultatima, ističe Mulić park će se  približiti standardima upravljanja zaštite i očuvanja eko-sistema, biodiverziteta, te imati vrijedne pokazatelje za dalja istraživanja i analize, ali i za aplikacije buduće projekte u oblasti zaštite prirode. Samir TULIĆ