KLJUČ – Početkom sedmice u hotelu „Ključ” u organizaciji Općine Ključ, a na poziv Općinskog načelnika, održan je Okrugli sto na temu „Promocija turističkih potencijala općine Ključ”. Pored velikog broja zainteresovanih iz ove branše sa područja ove općine, sastanku su prisustvovali i Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka „Una”, Jasminka Šuško, direktorica Turističke zajednice USK-a, Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi projekat i integraciju, Amra Somun-Dolarević, vlasnica privatne turističke agencije iz Sarajeva i Abdoullah Marakby, direktor turitičke agencije „Vacation in Action”.Na sastanku je bilo govora o sadašnjoj situaciji u oblasti turizma na području općine Ključ, USK-a i BiH, kao i o mogućnostima umrežavanja i buduće saradnje svih prisutnih aktera, ali i drugih koji imaju doticaja sa turizmom. Poseban akcenat je dat na izgradnji smještajnih kapaciteta obzirom na ekspanziju turističkih ruta iz arapskih zemalja.  Zajednički stav svih prisutnih je bio da općina Ključ raspolaže sa izuzetnim prirodnim bogatstvima, ljepotama i kulturnim nasljeđem, ali da se to mora na institucionalan i organizovan način predstaviti tržištu. U tom smislu predloženo je i osnivanje tima čiji zadatak bi bio da izradi Program turističke ponude općine Ključ. Esad Š.