Evo kako Kantonalni sud u Bihaću i Direkcija za ceste USK-a doprinose razaranju BiH na najperfidniji način. Cesta od Skokova do Todorova u dužini od pet kilometara samo nakon tri godine upotrebe izgleda mnogo gore nego što to fotografije prikazuju a potrošeno je više miliona maraka na izgradnju ove ceste. Uz to sva seljačka domaćinstva duž ove dionice puta uništena su a prijeti opasnost i porodičnim kućama od velikih klizišta. Presudom Kantonalnog suda u Bihaću seljacima je oduzeto pravo naknade za pričinjenu štetu, a oni koji su sudskim putem zatražili zaštitu nametnuta je obaveza plaćanja troškova za sedam godina dug spor u iznosu od više hiljada maraka.I umjesto da se otvori istraga o potrošenim milionima km od strane Direkcije ove Javne ustanove, da se odgovorni u toj Direkciji žestoko kazne za pričinjenu štetu, za nestručnost i nezakonito potrošena budžetska sredstva, sa pravosnažnom presudom Kantonalnog suda u Bihaću dozvoljeno je ovoj Direkciji da bez pitanja i saglasnosti seljaka vlasnika zemljišta upada u njihove posjede i da ih razara na ovakav način. Ova presuda Kantonalnog suda u Bihaću sada služi i drugim državnim firmama kao što je Elektrodistribucija, Telecom, vodovod i sl. da bez pitanja i saglasnosti postavljaju razne uređaje na seljačka domaćinstva i na taj način uništavajući njihovu egzistenciju. Sada se građani više plaše suda u Bihaću nego drumskih razbojnika. Ovakvo ponašanje Direkcije za ceste USK-a i Kantonalnog i Općinskog suda u Bihaću, koji na sličan način organiziraju čitave hajke na njihove sugrađane u cilju provedbe nezakonite pljenidbe i nezakonitog oduzimanja automobila, kuća i stanova, bez ikakve odgovornosti onih koji su donijeli takve naredbe, predstavlja ozbiljnu diverziju prema državi BiH u kojoj sada ni minimalan prava čovjeka na privatnu imovinu i dostojanstvo nisu više zagarantirana. Ovakvo ponašanje suda u Bihaću ozbiljna je prepreka na putu izgradnje pravne države BiH što je jedan od temeljnih uvjeta za ulazak BiH u EU. Ovakvo ponašanje sudova u USK-u, vjerujem da je slično i u drugim kantonima FBiH, dovodi do ozbiljnog gubljenja povjerenja građanstva u pravosudni sistem, u državu i uopće u bilo kakvu budućnost BiH, i najveća je opasnost koja prijeti opstanku BiH. To je opasnost koja je veća i od one koja dolazi od Dodikovog i Čovićevog separatizma. Ostaje nada da će kantonalna skupština USK-a postaviti  pitanje kontrole zakonitosti rada suda na dnevni red dok nije kasno. Ako već nije! Prof. dr. Nedžad BAŠIĆ