Inspektori će za neizdavanje računa kažnjavati s 3.000 do 3.500,00 KM

BIHAĆ – Multidisciplinarni timovi Federalne uprave za inspekcijske poslove su tokom inspekcijskih kontrola u posljednjih pet mjeseci u Federaciji zatekli 285 radnika „na crno“, a do kraja godine vršit će nadzore kod onih subjekata koji su u kratkom periodu prijavljivali i odjavljivali zaposlene. Poseban fokus bio je na neregistriranim djelatnostima, izdavanju fiskalnih računa i rada „na crno“, gdje su doprinos dali kantonalni inspektori rada. Kontrolisano je oko 5.300 subjekata i isti broj zaposlenika. Mješoviti, federalni i kantonalni inspekcijski timovi su na području FBiH kontrolisali subjekte s ciljem otkrivanja neregistriranih djelatnosti, izdavanje fiskalnih računa i rada „na crno“. Tom prilikom izdali su 3.514 prekršajnih naloga vrijednih 4.409.000 KM, kazao je Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove i naglasio i angažman drugih inspektorata. -Pored tržišne inspekcije, veterinarske, urbanističko-ekološke, šumarske, termoenergetske, inspekcije za kvalitetu goriva, saobraćajne inspekcije naplaćene su naknade za ceste, šume, zrak i vode, u ukupnom iznosu 653.427,00 KM, kaže Anis Ajdinović, direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Prekršajni postupak

Pored ovih mjera, inspektori su izdali 508 rješenja o otklanjanju nedostataka koja smatraju preventivnim radom inspekcijskih organa u toku vršenja pojačanih inspekcijskih kontrola u kojima je izrečena 171 zabrana rada, a od toga je 47 objekata zapečaćeno. U USK-u je u oblasti rada i radnih odnosa obavljena 881 kontrola tokom koje su 102 osobe zatečene bez ugovora o radu. -U vrijeme pojačanog inspekcijskog nadzora zajedno s federalnim tržišnim inspektorima izdali smo 251 rješenje, 161 prekršajni nalog te prekršajne naloge u iznosu od 161.700,00 KM. Angažirali smo četiri kantonalna inspektora za rad i radne odnose te jedan broj tržišnih inspektora, kaže Sena Družić, glavna kantonalna inspektorica za rad. Nakon provedenog inspekcijskog nadzora, poslodavci su prijavili čak 83 posto zaposlenika, kaže Družić. Kantonalni inspektori su u prvih šest mjeseci ove godine kontinuirano provodili pojačani inspekcijski nadzor, rada u vrijeme praznika i noćnog rada u ugostiteljskim objektima. Veliki broj subjekata čini prekršaje. -Mi smo se odlučili da primjenjujemo Zakon o prekršajima po kojem ćemo po prvom prekršaju, a doista je ogroman broj subjekata koji su već imali prvi prekršaj, te se izdavao prekršajni nalog u iznosu 3.000,00 KM za fizička i pravna lica. Odlučili smo se da idemo sa zahtjevom za pokretanje prekršajnog postupka pred Sudom, kaže inspektorica Družić.

Simboličnih 150,00 KM

Sud, stoga, može izreći znatno veći prekršajni nalog i novčani iznos. Budući da oblast izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu nije zadovoljavajuća, a Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, prekršajni nalozi iznose samo simboličnih 150 KM, inspektori primjenjuju Zakon o fiskalnim sistemima, u skladu s kojim su prekršajni nalozi od tri do tri i po hiljade KM. Budući da ova oblast nije uređena, glavna inspektorica za rad Sena Družić pozvala je građane da iskoriste svoje građansko pravo i od ugostitelja, trgovaca i obrtnika zahtjevaju da im izdaju fiskalni račun. Zakonodavni i pravni okvir inspekcija, kako je rečeno, poboljšat će Akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu. Samir TULIĆ