MALA KLADUŠA –Ovaj prilog objavili smo na ovom Portalu 13.07. ove godine, a ponavljamo ga zbog netačnih bankovnih žiro-računa koji su nam tada prezentirani. Sada su u prilogu dvije potvrde KIB banke koje upućuju na koji se način eventualno može uplatiti željena donacija. Jedna preporuka Mjesne zajednice Mala Kladuša odvela nas je u njeno naselje Grabovac kod Ćetibe Rizvić i njenog sina Fehe. Kod vremešne Ćetibe zdravstveno stanje je veoma loše, a sin Feho sa 70 posto invaliditeta slabo vidi i nije zdravstveno osiguran. Feho ima desetogodišnju kćerku Ramijanu koja pohađa specijalističku školu u Sarajevu. Troškove njenog dolaska na raspuste sami plaćaju. Najveći problem ove porodice je često uginuće krave a to se desilo već tri puta. Razlozi su loši uslovi u kojima su živjele uginule krave. Nakon svakog uginuća krave, humani i dobri ljudi su donirali sredstva iz kojih su kupovane nove. Tako je bilo i posljednjeg puta nakon kojeg je došlo do ideje da se ovoj porodici pomogne u izgradnji skromne štale u kojoj bi krave imale uslove za život. Ova akcija je već krenula a svoju donaciju već su uručili „Beganović“ – Barake i to šest paleta blokova te „Grupex“ sa jednom paletom blokova. Ima obećanja za još sličnim donacijama. Ova porodica uglavnom živi od mlijeka koje nose na mljekaru te su potrebni uslovi za držanje krave, a oni su nova skromna štala za koju samio nemaju sredstava. Komšije, rodbina i prijatelji ovoj porodici daju vitre ali i druge oblike pomoći za život. Više o razlozima zbog kojih bi ovoj porodici trebalo pomoći pročitati u potvrdi Mjesne zajednice.Predsjednik Mjesne zajednice Mala Kladuša izdao je 15. 06. ove godine izdao potvrdu u kojoj stoji: Potvrđuje se od strane ove Mjesne zajednice da Ćetiba Rizvić iz Male Kladuše živi u porodičnoj kući sa sinom koji nije sposoban da se sam brine o sebi, invalid je, i sa malodobnom unukom koja trenutno pohađa specijalističku školu ali je za vrijeme raspusta kod kuće iste. Ćetima je stara i ima 72 godine. Pošto nema nikakvih primanja prinuđena je da se sama brine o kući i poljoprivredi kako bi preživjela. U ranijem periodu su joj umrle tri krave pošto su bile u šupi i neuslovnim uvjetima tako da joj je narod skupio sredstva i kupio jednu kravu koja također živi u istoj šupi. Stoga Ćetibe moli sve ljude dobre volje da joj se pomogne koliko ko može kako bi uspjela da napravi bilo kakav prostor za kravu kako se nebi desilo što i sa ranije tri krave. Pošto ista iako se snađe i za kakva sredstva mora od toga da živi i kupi sebi lijekove i sve ostalo potrebno za život. Stoga se i obraća i ovoj Mjesnoj zajednici a kupe joj se sredstva i kod džamije da putem Općine ili kakave druge institucije da joj se pomogne i preko sredstava informisanja. Stoga se ista i obratila ovoj Mjesnoj zajednici kako bi ista potvrdila ovakvu situaciju tako da lakše putem sredstava informisanja se prikaže situacija kako bi joj se pomoglo. Potvrda se izdaje na zahtjev stranke a služit će za obavještenje navedene situacije putem sredstava informisanja. Potvrda se ne može koristiti u druge svrhe. Tel. 037-720-784. Esad Š.

 

  • SABA

    OVAJ RACUN NIJE ISPRAVAN MOZEL SE DOBITI DACAN RACUN DA SE UPLATI DONACIJA. HVALA