BIHAĆ – Očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija nova je usluga koja je od sad u upotrebi u JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać. Ovo poduzeće četvrto je u Unsko-sanskom kantonu koje uvodi očitanje stanja vodomjera i GPS lokacija putem mobilnih aplikacija na android platformi koja je nastala u saradnji s preduzećem „Infosys” d.o.o. Bosanska Krupa. Prema riječima Damira Felića, direktora JP Vodovod Bihać, cilj je ubrzanje procesa očitanja stanja mjernog mjesta i mogućnost prijave kvarova direktno s lokacije korisnika, odnosno generiranje zahtjeva za intervencijama na mreži  kako bi pružili efikasniju, kvalitetniju i bržu uslugu krajnjim potrošačima odnosno građanima. -Bolji i brži protok informacija koji je uveden ovim aplikacijama između službi JP „Vodovod“ d.o.o. Bihać, te poboljšanje procesa između Servisa za korisnike i Službe tehničke pripreme i razvoja, doprinijeti će efikasnijoj usluzi a samim tim i podizanju stepena zadovoljstva naših korisnika, dodaje Felić. Projekt je financiran sredstvima konsultanta kompanije „Sachsen Wasser“ u iznosu od 6.000 KM. Samir T.