BIHAĆ – Organizacija „Glas žene“ Bihać dana 25. 11. 2017. godine započela je svoje aktivnosti u okviru 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama na način da je održala uličnu akciju na Gradskom trgu u Bihaću. Na ovaj način aktivistkinje Organizacije „Glas žene“ skrenule su pažnju javnosti na problem i ozbiljnosti posljedica nasilja nad ženama i djecom u čijem se izvršenju koriste savremene tehnologije i mobilna telefonija, i nemogućnost sankcionisanja počinitelja zbog nepostojanja zakonskog okvira.Organizacija „Glas žene“ u okviru kamapnje „Bezično – nevidiljivo, a bolno“ na Gradskom trgu u Bihaću prikupljala je potpise podrške građana i građanki za Inicijativu sa prijedlogom teksta Nacrta za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH. Građani Bihaća odazvali su se uličnoj akciji u velikom broju te svojm potpisom dali punu podršku Incijativi za izmjenu i dopunu Krivičnog zakona FBiH koja je rezultat trogodišnjeg istraživačkog i konsultativnog rada eskperata iz krivičnoprave oblasti. Posebno ističemo da je Organizacija Glas žene Bihać 21. 11. 2017. godine uputila Inicijativu Gradu Bihaću, gradonačelniku i Gradskom vijeću Bihać za izmjenu Gradske Odluke o javnom redu i miru u dijelu da se unese kao prekršaj prijave građana zbog uznemiravanja putem društvenih mreža tipa – facebook, viber i slično te da se kroz prekršajne odredbe predvidi i plaćanje novčanih kazni za iste.Kamapnju „Bezično – nevidljivo a bolno“ provodi Centar ženskih prava iz Zenice uz podršku nevladinih organizacija i individualki u 13 gradova Federacije Bosne i Hercegovine: Bihać, Bugojno, Goražde, Gornji Vakuf/Uskoplje, Konjic, Maglaj, Mostar, Sarajevo, Travnik, Tuzla, Visoko, Žepče i Zenica. (Press služba Glasa žene)