VELIKA KLADUŠA – U petak 26. januara 2018. u večernjim satima u prisustvu 80-tak osoba promovisan je „Privredni vodič Velika Kladusa 2018“. Moderno dizajnirana brošura (veoma slična prvom izdanju iz 2008. godine) formata 16,5×22,5 cm, oko 120 stranica u koloru prezentovano je 90-tak privrednih subjekata i oko 200 adresa subjekata koji se nisu odazvali sa svojim prilozima. Tiraž je 2.000 primjeraka, a prezentovane kompanije dobile su adekvatan broj primjeraka. Reklamna cijena brošure iznosi 5,00 KM. Važno je napomenuti da je „Privredni vodič Velika Kladuša 2018“ u potpunosti domaći proizvod. Promocija je izvršena u Vijećnici, a organizator je Udruženje preduzetnika Velika Kladuša. Uspješno moderiranje promocije obavila je Sabina Ćerimović, tajnica Udruženja. Ipak je propustila pozvati prisutne da se minutom šutnje oda počast žrtvama holokausta! Okvirne osvrte na Udruženje, Privredni vodič, naredne zadatke,… prezetnovali su Hašim Grahović, Suljo Ćerimović i Ibrahim Đedović. Posebno je istaknuto da je Udruženje obezbjedilo solidne pretpostavke (prostor sa tehničkom opremom, profesionalnog tajnika,…) za uspješnije funkcionisanje bez oscilacija oko obavljanja svoje djelatnosti specificirane u 30-tak stavki. U toku je anketiranje-prikupljanje neophodnih informacija o sadašnjim i potencijalnim članovima sa ciljem da se bolje spozna aktuelno stanje i preciznije detektiraju naredni zadaci. Nagovješteno je da će nakon obrade „ankete-upitnika“ biti javna prezentacija. Sa ciljem poboljšanja komuniciranja unutar članova Udruženja i ostalih zainteresovanih subjekata najavljeno je „druženje“ svakog zadnjeg petka u mjesecu kod nekog od članova Udruženja koji imaju uslova za takve skupove. Sve ono što se čulo na promociji daje nadu da će Udruženje preduzetnika Velike Kladuše svojim konkretnim doprinosom intenzivnije podsticati preduzetništvo, novu filozofiju poslovnog razmišljanja primjernog ekonomiji 21. stoljeća,…Sva trojica funkcionera Udruženja su prezentovala svoje osvrte koje su prisutni pažljivo saslušali. Između brojnih „crtica“ njihovih izlaganja sva trojica su s pravom više puta ponavljali ambijent i dijaloge-razgovore. Među veoma primjetnim karakteristikama Kladuščana mlađe i srednje generacije jeste apstinencija i ravnodušnost. Terapija za ove društvene „bolesti“ su dijalozi-konvencionalni razgovori usmjereni ka pokretanjima građanskih inicijativa od općeg dobra, a koje puno znače pojedinim društvenim grupacijma, konkretno Uduženju preduzetnika. Vitalnost svakog organizacionog sistema zavisi od sposobnosti zdravog kritičkog promišljanja i volje za konkretne poduhvate. Ono šta se čulo od funkcionera Udruženja da će osnovni neposredni zadatak biti popunjavanje upitnika-anketiranje preduzetnika je tehničko pitanje, važna sporedna stvar. Korisno bi bilo da uporedo sa anketiranjima zainteresovani članovi Udruženja zbilja započnu sa iskrenim, otvorenim, poštenim konvencionalnim razgovorima-dijalozima na temu poboljšanja općeg ambijenta i stavova prema strateškim dokumentima Općine (Izmjene i dopune prostorno urbanističkih planova, reviziji Strategije razvoja 2014-2023., budžetu,… sa fokusom na preduzetništvo-nove inicijative. Letimičnim pregledom kompanija koje su se predstavile u „Privrednom vodiču Velika Kladuša 2018.“ vidljiva je dominacija onih koje većinu prihoda ostvaruje na domicilnom tržištu, ali ima i onih koje zapošljavaju desetine, stotine radnika i većinu prihoda ostvaruju na otvorenom EU-tržištu. Ako bih štogod smio preporučiti onda je to da prvo „druženje“ bude u formi „panela-okruglog stola“ na novoj lokaciji u Poljicu, a da domaćin i moderator bude „menadžment“ kompanije koja oko 90% prihoda ostvaruje na tržištu EU! Šteta je da ovako vrijedan publicistički poduhvat nije vjerodostojnije i primjernije predstavio „povijesne aksiome“ (simbol Kladuše je predstavljen na naslovnici u revidiranoj verziji), posebno sažetak (do 1.000 riječi) gospodarstvenog razvoja, aktuelnu „sliku“ kladuške ekonomije koju čini oko 270 subjekata (u kojima radi oko 2.800 radnika) sa statusom pravne i oko 480 subjekata sa statusom fizičke osobe. Nikad Kladuša nije imala 16.000 zaposlenih (čak ni sa kooprentima), a na njenom tlu trenutno živi 10-tak hiljada stanovnika manje nego što piše na prvoj stranici brošure! Teško je za razumjeti da ovako simpatičan i koristan „proizvod“ nema više podataka o izdavaču (10-godišnjem djelovanju Udruženja), odnosno njegovim utemeljiteljima koji su od prvog dana ostali na uvjerenju neophodnosti postojanja ovog civilnog Udruženja sa bitno redefiniranim djelatnostima od onih koje su poredane veoma čudnim rasporedom! Kladuški preduzetnici posluju i opstaju u veoma složenim turbolentnim vremenima i kao takvi zaslužuju poštovanja i razumjevanja. Među proritetnim zadacima slobodno mislećih Kladuščana jeste stvaranje bitno povoljnijeg ambijeta općenito, a posebno podsticanje preduzetništva! Veoma značajnu ulogu oko nazadovanju Kladuše ima „prometna izoliranost“ prema EU! Obzirom da je granični prijelaz Plazikur tehnički spreman bilo bi uputno razmotriti kako da se ubrza njegovo otvaranje koje zavisi od volje beha vlasti!Koncept Unaprijedimo Kladušu zajedno sa sedam Biltena za društvena kretanja je nezaobilazan dokument (aktuelan, vjerodostojan, edukativan,..) svima koji imaju ambicija da argumentovano pišu, debatiraju, projiciraju perspektivniju budućnost bajkovite Čaršije! Prvi dokumenat u strukturi Koncepta jeste upravo poboljšanje ambijenta sa naznačenim smjernicama. Koncept je otvorena knjiga za sva realna poboljšanja, a „Privredni vodič Velika Kladuša 2018.“ je značajan doprinos ukupnim nastojanjima kreaciji prespektivnije budućnosti Kladuščana, ma gdje bili i šta radili! Radimo za sebe i zavičaj! ramoh45.07@hotmail.com