DŽEMAT HAFIZOVIĆI – JEZERSKI  – Džemat Hafizovići – Jezerski jedan je od tri džemata koji djeluju u Jezerskom kod Bosanske Krupe pod okriljem ovdašnjeg Medžlisa Islamske zajednice. Džemat Hafizovići – Jezerski formiran je ratne 1993. godine i u njemu danas živi tek dvadeset i osam porodica. Po brojnosti zasigurno je najmanji džemat na području bosanskokrupskog Medžlisa i Muftijstva bihaćkoga.

Mala zajednica

Džemat Hafizovići, kojem, pored istoimenog sela, pripada još i Trnovac, nalazi se dvadeset kilometara sjeveroistočno od Bosanske Krupe. Džemat broji dvadeset i osam domaćinstava. Prvu malu drvenu džamiju na ovim prostorima davne 1873. godine sagradilo je sedmero džematlija Hafizovića predvođenih hafizom Hasanom. Četiri godine kasnije zapalili su je srpski ustanici Petra – Pecije Popovića. Na njenom mjestu izgrađena je druga džamija koja je služila osamdeset i sedam godina, a treća, sadašnja sagrađena je 1968. Stara dotrajala džamija je zatvorena i još je tu kao svjedok prošlog vremena. Oštećena je u agresiji na Bosnu i Hercegovinu, od 1992. do 1995. a renovirana 1997. godine. Džemat Hafizovići datira od 1993. godine. -Džemat je aktiviran u jeku rata dolaskom Asim ef. Hafizovića, sadašnjeg imama džemata Bešići u Bosanskoj Otoci, a do dolaska u Hafizoviće, službovao na imamskoj dužnosti u Kulen Vakufu. Po dolasku ovu našu staru džamiju je okrečio i uredio, te obnovio vjerski život u ovoj sredini. Od 2000. godine ovdje obavljam dužnost imama, hatiba i mualima a počeo službovati u ovoj staroj džamiji, preko puta sadašnje nove sve do 2006. godine, kaže Asmin ef. Mahmić, imam u džematu Hafizovići – Jezerski. Vrijedni mještani ovoga džemata su augusta 2006. godine sagradili novu džamiju, kad je i otvorena i u potpunosti je osposobljena za odvijanje vjerskoga života u džematu. Njena izgradnja je trajala godinu dana. Temelj džamije je bio 28. maja 2005. godine. -Vjerske aktivnosti se redovno odvijaju. Iako je ovo mala zajednica sa tek dvadeset i osam domaćinstava, to nas ne sprečava u svakodnevnom vjerskom životu, u obavljanju redovnog džuma-namaza, pet dnevnih namaza. Mektebska pouka se odvija vikendom. Za sedamnaest godina, koliko sam u džematu, osam generacija je uspješno okončalo hatmenski ispit – dalo hatme ovdje u ovome džematu. To je zaista veliki uspjeh i ako Bog da, garancija opstanka našeg džemata. Danas nema mnogo djece na mektebskoj nastavi a s obzirom da nam dolaze djeca iz susjednih džemata kojima je naš mekteb bliži, mektebsku nastavu pohađaju najmlađi iz džemata Jezerski-grad, Dijelovi, pa čak i iz džemata Mahmić Selo. Mekteb je otvoren za svu djecu i nije teritorijalno ograničen. Mektebsku nastavu pohađa petnaest do dvadeset učenika, kaže Asmin ef. Mahmić.  Imali nafaku

Najstariji džematlija u džematu Hafizovići – Jezerski je osamdesetdevetogodišnjak hadži Hilmija Hafizović, koji je u vrijeme izgradnje današnje, nove džamije bio predsjednik građevinskog odbora i podnio najveći teret njene izgradnje. Koordinirao je aktivnosti i na izgradnji šehidskog spomen-obilježja koje će trajno podsjećati na petnaest šehida koji su za slobodu domovine položili svoje živote, na  Omera, Samira, Đulagu, Fadila, Šemsudina, Emira, Mirsada, te Aziza (Rasima i Saćime) i Aziza (Hilmije i Arife) Hafizović, Samira Hodžića, Sabida i Zejda Muzaferovića te Dževada, Rifeta i Bajre Kanurića. U ime šehidskih porodica svečanu vrpcu su prerezali Fehim i Ermin Hafizović, a spomen-ploču s imenima poginulih boraca – šehida, pokrivenu zastavom Bosne i Hercegovine, otkrili su legendarni komandant Petoga Korpusa Armije RBiH Atif Dudaković i hadžija Hilmija Hafizović. -Od osnivanja džemata do sad ovdje je službovalo četrnaest imama. Uz novu džamiju, izgrađena je i imamska kuća ušta je uloženo mnogo sredstava, a ograđena su i dva mezarja, te kupljeno zemljište. Sve to je koštalo oko 450.000 KM a u to vrijeme bio sam predsjednik građevinskog odbora, kaže hadži Hilmija Hafizović. Dodaje kako je nova džamija uz dobrovoljne priloge džematlija izgrađena i sredstvima džematlija susjednih džemata a počeli su je graditi sa samo 700 KM. Hilmija ističe kako su sa svih strana imali nafaku a izgradnju džamije i imamske kuće financirali su ovdašnje džematlije iz osamnaest familija. Prva Umra iz ovoga džemata obavljena je 1990. godine, iz tadašnje Jugoslavije. Prvi hadžija iz ovoga džemata, Suljaga Hafizović, otišao je na hadž 1897. godine, prisjetio se hadži Hilmija Hafizović.   Ne zaboravljaju džemat

Najmlađe džematlije džemata Hafizovići – Jezerski su djevojčice Aiša, Azra i Esma Hafizović, a najmlađi hadžija Sabid Hafizović, sin hadži Sulejmana Hafizovića, koji živi i radi u Republici Austriji. -Džemat Hafizovići do sada ima više od deset hadžija. Prošle godine sam imao priliku obaviti petu islamsku dužnost – hadž a ove godine iz našeg džemata nije bilo hadžija koji bi otputovali u Saudijsku Arabiju, ali se pojedinci već interesuju da narednih godina obave hadž. Mnogo naših džematlija živi i radi u dijaspori a s njima su i njihove porodice. U svakom pogledu, ne zaboravljaju svoj rodni kraj i džemat, kaže imam Asmin ef. Mahmić.  Najposjećeniji namaz na kojem se okupi najviše vjernika je džuma-namaz, a potom akšam i jacija. Radnim danima džematlije zbog svakodnevnih radnih obaveza nisu u mogućnosti doći u džamiju, a ostali klanjaju u svojim kućama. Neki od džematlija, ipak dođu i na podne i ikindiju-namaz, pa nekad i na sabah-namaz, kaže Asmin efendija. Na podne-namazu prilikom naše posjete ovom džematu, s hadžijom Hilmijom Hafizovićem zatekli smo i džematliju Muhameda Hafizovića. -U odnosu na prijeratni period, danas se mladi mnogo više odazivaju vjerskim dužnostima i dolaze u džamiju, na vjersku pouku, što nas svakako veseli i potvrđuje da naša omladina zna ko je i šta je, i ko je njihov stvoritelj, kaže džematlija Muhamed Hafizović. Među poznatije imame, hatibe, muallime ili alime koji su djelovali u ovom džematu ubraja se dr. Šukrija ef. Ramić, profesor i bivši dekan Islamskoga pedagoškog fakulteta u Zenici. U ovom džematu je rođen i odrastao sadašnji imam u džematu Bešići – Bosanska Otoka Asim ef. Hafizović. Vakufsku imovinu džemata, pored dvije spomenute džamije, čine još i imamska kuća s mektebom, zgrada, njiva, i mezarje. Među istaknutije vakife u džematu ubrajaju se Mehmed, Hasan i Šaban Hafizović. Samir TULIĆ