SANSKI MOST…Vlada Unsko sanskog kantona dala je saglasnost na plan i program rada Direkcije za ceste USK-a koja je za ovu kalendarsku godinu planirala investicije u iznosu 0d 13.280.000 KM. Kada se radi o značajnijim infrastrukturnim projektima, kada je riječ o Sanskom Mostu, planiran je nastavak izgradnje pješačkih staza i kružne raskrsnice na Bulevaru 7. korpusa, tzv. tranzitu. Za ovaj projekat planirano je 250 hiljada maraka u ovoj godini, što sa 200 hiljada prenesenih sredstava iz prošle godine čini ukupnu investiciju od 450 hiljada maraka. Inače, radi se o projektu koji je kandidiran od strane lokalnih vlasti prošle godine, prilikom posjete federalnog ministra, Šemsudina Dedića i premijera USK-a, Huseina Rošića, općini Sanski Most. Realizacijom ovog projekta stvoriće se mnogo bolji uslovi za odvijanje saobraćaja i bezbjednost vozača i pješaka na pomenutoj saobraćajnoj dionici. Direkcija upravlja sa oko 467 km regionalnih cesta od čega je 386,50 km sa asfaltnim kolovoznim zastorom, 80,30 km sa makadamskim kolovoznim zastorom. Plan i program rada za 2018. godinu obuhvata programe i projekte koji se prvenstveno odnose na postove održavanja i zaštite regionalnih cesta na području Unsko-sanskog kantona i stvaranje preduslova za kontinuirano, nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja na regionalnim cestama, zatim investicijske poslove rekonstrukcije i izgradnje cesta i cestovnih objekata, sanacije klizišta, te pribavljanje potrebne projektne dokumentacije. Z. ČEKIĆ