Nakon obnove unutrašnjosti crkve, grade dvorišnu ogradu

KLJUČ – Župna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u Ključu jedini je katolički vjerski objekt na području općine Ključ, u Unsko-sanskom kantonu. Crkva je izgrađena 1895., a miniranjem su je u potpunosti srušile tadašnje srpske civilne i vojne vlasti 1993. za vrijeme posljednjeg rata u BiH. Zahvaljujući dobročiniteljima iz Austrije crkva je 2000. godine ponovno izgrađena na istom mjestu, ali nikada nije dovršena do kraja. Od te iste godine crkva je odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uvrštena na Privremenu listu nacionalnih spomenika BiH. -Prošle 2016. godine, u kojoj se obilježavala 125. godišnjica župe, započeli su radovi na dovršetku obnove crkve, što uključuje obnovu unutrašnjosti te izgradnju prijeko potrebne vanjske dvorišne ograde. Zahvaljujući financijskoj pomoći federalnih ministarstava kulture te izbjeglica i raseljenih osoba moglo se krenuti s obnovom, budući da malobrojna župna zajednica u Ključu danas broji svega petnaestak katolika i nije u stanju sama, bez pomoći sa strane, privesti kraju obnovu crkve. Ta akcija je naišla na lijep medijski odjek ne samo u BiH, nego i šire, zbog zajedničkog sudjelovanja svih sugrađana u obnovi crkve, te je tako u svijet poslana lijepa i pozitivna slika suživota i suradnje u gradu na Sani, kaže vlč. Davor Klečina, upravitelj Župe Blažene Djevice Marije u Ključu. Ključki župnik don Davor Klečina je nedavno razgovarao s predstavnicima Vlade USK-a u Bihaću zamolivši za pomoć u obnovi ključke crkve i Unsko-sanski kanton te Općinu Ključ, budući da do sada nije bilo nikakve pomoći s njihove strane, a riječ je o spomeniku kulture koji nije samo ukras i simbol katolika, nego svih sugrađana u Ključu. U akciju se ovih dana uključio i Radio – Ključ na kojem se svaki dan čita molba ključkog župnika da obnovu crkve pomognu svi ljudi dobre volje. Samir TULIĆ