BIHAĆ – Elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola u Bihaću, ostvarila je saradnju s njemačkim fondacijama u BiH za obrazovanje. Na poziv njemačkog Saveznog ministarstva vanjskih poslova direktor ove škole Samir Bećirspahić,  izabran je za člana delegacije koji je BiH predstavljao na studijskom putovanju u SR Njemačkoj o temi dualno stručno obrazovanje i osposobljavanje. 

Financiranje projekata

Voditelj projekta dualno obrazovanje u Predstavništvu njemačke privrede u BiH Jan Ebben boravio je u Bihaću, na radnom sastanku u Elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj srednjoj školi. Cilj sastanka je razgovor o mogućoj saradnji i financiranju projekata o temi dualnog obrazovanja. -Naš plan je unaprijediti i omogućiti da škole i kompanije rade u pravcu postizanja zajedničkog cilja, obrazovati učenike za zanatska zanimanja pa u tom pravcu očekujemo da kompanije, firme i škole međusobno sarađuju. Ovdje smo da pokušamo pronaći kompanije koje bi za to bile zainteresovane a benefit kojeg bi učenici imali je dobijanje diploma standardiziranih i prema domaćim a i standardima EU i SR Njemačke, kaže Jan Ebben, voditelj projekta dualnog obrazovanja, u Predstavništvu njemačke provrede u Sarajevu. U Elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj srednoj školi već provode jedan vid koncepta dualnog obrazovanja pa je ovaj susret bio dobra prilika da se definira buduća saradnja. Prije dvije godine ostvarena je saradnja s Njemačkom fondacijom Wings od Hope koji će financirati tri projekta za školu i osigurati  pet stipendija za učenike u iznosu od 150 KM za 2018. godinu. -Cilj nam je da nam gospodin Ebben i njihova institucija pomognu u provedbi dualnog stručnog obrazovanja i osposobljavanja.  

Kvalitetniji radnici

Želimo dobiti učenike s boljim kompetencijama kako bi došli do lakšeg zaposlenja, a i kompanijama da dođu do kvalitetne radne snage. Idemo na koncept i da se i firme motiviraju, te da rezultat bude uspjeh na obostrano zadovoljstvo, kaže Samir Bećirspahić, direktor Elektrotehničke i drvoprerađivačke srednje škole u Bihaću. Ova škola uzet će učešće na Regionalnoj konferenciji za obrazovanje odraslih u Banjoj Luci. Ostavarena je dobra saradnja s državnom Agencijom za osnovno i srednje obrazovanje te je urađeno niz projekata za unapređenje nastave u školi, okrugli stolovi i konferencije. Samir TULIĆ