U susret lokalnim izborima oktobra 2016. (1)

Nema dvojbe da izborna godina ima stanovitu važnost za opće dobro stanovništva u smislu poboljšanja općeg ambijenta i povećanja kvalitete življenja. Nivo značenja izbora je u koleracijskoj povezanosti nivoa vlasti, konkretnih (ne)prilika, standarda života, razvijenosti civilnog društva, demokratskih tradicija i usvojenih standarda, percepcija temeljnih vrijednosti,… Nekoliko narednih brojeva Teftera namjenjeno je izbornoj godini raznim osvrtima s globalnog i lokalnog aspekta sa ciljem ponude osvješćavanja birača u smislu kako je prvi korak općeg poboljšanja demokratski izbor kompetentne i odgovorne lokalne vlasti i njena kontrola s jedne strane i općeg „stava okruženja“ sadržanog u sintagmi „pomozimo si sami pa će nam i drugi pomoći“!images1

Prestanimo kriviti Boga, prizivati sudbine, (ne)ljudi su…

Opće je poznato da se na području koje u modernom vremenu nazivamo Cazinskom krajinom tokom druge polovine minulog stoljeća desilo nekoliko događaja (buna, požar, financijski skandali, rat, egzodusi,…) koji po svom značenju prevazilaze važnost pukih činjenica kao što su veličina teritorije sa brojem stanovnika koji su se na njoj rađali, smrtno stradavali, živjeli, i-ili joj se kontinuirano redovito ili povremeno vraćaju. Još smo pošteđeni potresa, poplava, puhljevina katastrofalnijih razmjera. Uz puno uvažavanje truda shvaćenog u najširem značenju nebrojeno ljudi koji svojim konkretnim djelovanjima (istraživanjima, analiziranjima, promišljanjima, pisanjima, javnim nastupima usmenim ili pismenim na raznim mjestima-formama,..) doprinose rasvjetljavanjima okolnosti, uzroka, karaktera, posljedica,… Cazinske bune 1950., januarskog požara 1987., financijskih skandala 1984-87, Bratorata 1993/95., egzodusa 1994/95.,… još nismo, bar većinski, shvatili duh-srž te usvojili i prakticirali povijesne pouke pri svakodnevnom društvenom djelovanju svih nivoa organizovanih formi, a posebno lokalnih organa vlasti pri pripremama i donošenju strateških odluka. Još su brojni, možda čak i brojniji, Krajišnici, a posebno Kladuščani, koji su skloniji davanju prednosti precepcijama religijskog (sudbina,…) u odnosu na subjektivni ljudski aspekat. (Ne)svjesno zanemarivamo, ignoriramo opće poznate božije „izreke-objave“ kao što su: robe čuvaj se, pomozi sam sebi,…. pa ću ti i sam pomoći! Kladuški duh, svijest, modernije percepcije univerzalnih vrijednosti (pravednosti, istinitosti, jednakosti, solidarnosti,…), izuzev pojedinačne solidarnosti, pojedinačne i kolektivne gostoprimljivosti, kod najmanje dvije trećine Kladuščana nije nivoa da možemo kazati, npr. prestanimo kriviti Boga, zazivati sudbine, navedeni događaji su prvenstveno (ne)djelo ljudi, naših predaka, nas i onih koje smo rodili-odgojili!IMGP9128

Kakve su tendencije katastrofalni pretnji

Nemali broj mudrijih, obrazovanijih, pametnijih ljudi širom svijeta već odavno stidljivo upozorava, činjenično dokazuje kako se čovječanstvo približava vremenu (prognozira se 50-tak godina), ako se bitno ne promjenimo, kada ćemo se sami podaviti. Na raspolaganju nam je sve manje kisika shvaćenog u najširem smislu! Za približavanje prosječnoj potrošnji energije u svim pojavnim oblicima današnjeg Amerikanca od strane raspoloživog svjetskog čovječanstva potrebno je šest sadašnjih planeta. Prosta statistika na globalnom nivou nedvojbeno bilježi povećanja i brojčani porast pobuna, protesta, požara, potresa ,poplava, puhljevina, ratova, egzodusa, raznih skandala,… katastrofalnih razmjera. Gotovo je slično na regionalno-lokalnim nivoima, izuzev ratova, egzodusa, potresa,…Na lokalnim nivoima dominiraju nepravde, razlozi za javne proteste, suvišna rasipanja energije, zagađivanja okoliša, nebrige za vode, olaka smanjivanja i zapuštanja poljoprivrednog zemljišta, javna nekultura, (ne)svjesne improvizacije, prividna fingiranja, jeftin populizam,…Za Kladušu su tipične lokalne (samo)obmane, kako pojedinačne tako i kolektivne! Već je naučno potvrđeno kako su gotovo za sve požare, a posebno one katastrofalnih razmjera (Colorado, Wyming, Arizona, California, pa i aktuelni u canadskoj provinciji Alberta, Hercegovina, Dalmacija,…) krivi ljudi. Bilo da su ih neposredno spotakli-stvorili uvjete za samozapaljenja, bilo da nisu prventivno djelovali (raznim aktivnostima smanjivali rizike,…). Kad su nam u srednjim školama davnih 1960-tih profesori objašnjavali principe ravonoteža, teorije vibracija,.. navodili su zgodne primjere, kao npr. ako u određenom trenutku na Savski most padne muha nastupa poremećaj ravnoteže i mogućnost urušavanja. Ili, bušenjem unutrašnjosti zemlje nastaju vibracije koje mogu rezultirati potresima, ili… Naravno, bili smo sumnjičavi! Danas nisu rijetke vijesti srušila se građevina iz još neutvrđenih razloga. Znamo da velika bušenja i upumpavanja vode u zemlju pod visokim pritiscima (fracking biznis,….) prouzrokuju vibracije sa rizičnim posljedicama, na vrhovima brda, planina bili  „gradimo jezera“ , neodgovorno potkopavamo,…i čudimo se klizištima,.. Manje smo bili sumnjičavi 1980-tih kad su nam na postdiplomskim studijama profesori kibernetike pričali kako ćemo uskoro u džepovima nositi telefone sa ekranima!DSC04047

„Većinska vjerovanja“ kako je Bog nezadovoljan sa „Zemljom“ pa opominje-kažnjava potresima, poplavama, puhljevinama, požarima, ratovima,… sve brže blijede. Znanstvenici upozoravaju i dokazuju kako su većina vremenskih nepogoda katastrofalnih razmjera-posljedica djela čovjekovih aktivnosti i globalnog zatopljenja! Za prošle izbore 2014. od desetak Kladuščana samo je jedan (g. Zubović) približno procjenio odaziv na izbore (oko 16 hiljada) i osvojio vrijednu nagradu (polovinu iskoristio, a polovina ga čeka). Već od objave ovog Teftera do zaključno 20. septembra bilježim prognozere, kako za općinu kao cjelinu tako i za mjesne zajednice sa više od dvije hiljade stanovnika (takvih je osam)! Nagrade se podrazumjevaju! Kao pripomoć navodim da je Kladuša po popisu iz oktobra 2013. imala oko 44.770 stanovnika, a broj registrovanih birača za izbore 2014. oko 41 hiljada! Velika Kladuša, 21. maja 2016., povodom 56-tog rođendana najmlađe sestre,    ramoh45.07@hotmail.com