Autentični kladuški interes i njegove…

Još su brojni Kladuščani koji se dobro mogu sjetiti „samoupravnog socijalističkog pluralizma“ iz 1975-tih koji se promovisao i implicirao putem samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova) za sva područja društvenog života (predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje, kulturu, sport, stanovanje,…) i delegatskog sitema (vijeća udruženog rada, mjesnih zajednica,…). Pouzdanije procjene ukazuju da je u to vrijeme oko hiljadu Kladuščana bilo neposredno obuhvaćeno u organe koji su „neposredno“ formulisali, upravljali, rukovodili sa nekim od „interesa“ (radnički savjeti, delegacije, delegati,…). Najviše pozicionirani Kladuščanin u delegaatskom sistemu SRBiH bio je Husein Murtić (predsjednik Vijeća udruženog rada Skupštine SRBiH), a najviši pozicionirani Kladuščanin u organima izvršne vlasti bio je rehmetli Asim Sarajlija (član Republičkog Izvršnog vijeća). Najviše pozicionirani Kladuščani u represivnom aparatu SRBiH (policijske funkcije) bili su Smail Jušić, Milan Ostojić i Husein Delić. Poslije Afere *87 na zatečenim pozicijama „republičkog ranga“ ostali su: Smail Jušić, Milan Ostojić, Husein Delić, Husein Murtić, Mujo Koštić,… Šta, kako i zašto se dešavalo 15-tak godina (1975-1990) sa „eksperimentom samoupravnih odnosa“ općenito i na kladuškom tlu opisano je u brojnim publikacijama. Od „tekovina“ tog vakta još se grčevito održavaju: minuli rad, regresi (topli obrok, godišnji odmori,…), naknade prevoza, donekle stambena izgradnja (trenutno aktuelna afera u ViK),… Promjenom društveno političkog sistema novembra 1990. postepeno su nestajale socijalističke samoupravne tvorevine (delegatski sistem, interesne zajednice, komiteti, skupštine,…).

Izabrani Kladuščani na prvim višestranačkim izborima

Kako je već znano prvi višestranački demokratski izbori održani su 18. novembra 1990. na kojima je glasalo 23.027 od 31.381 birača. Prema popisu marta 1991. Kladuša je imala 52.921 stanovnika u 12.047 domaćinstava. Općinska izborna komisija na sjednici od 03. 12. 1990. na osnovu zapisnika biračkih odbora konstatovala je učešća šest političkih stranaka i izabrane članove. Savez komunista i Reformisti su dobili 1.471 glasova, a izabrani su: Zuhdija Šakanović, Mladen Juzbašić, Milan Gašparin i Branko Kesić. Danas su svi živi sa stalnim prebivalištem van općine u četiri države. Muslimanska Bošnjačka organizacija dobila je 1.670 glasova, a izabrani su: Sead Kajtezović, Amir Hebib, Adem Topčagić, Ale Karajić i Šerif Delić. Srpska Demokratska stranka dobila je 867 glasova, a izabrani su: Miroslav Vajagić, Mile Sremac, Branko Popović. SDA je dobila 17.624 glasa, a izabrani su: Mirsad Veladžić, Ejub Alagić, Šefik Štulanović, Ćazim Sulejmanagić, Rasim Džebić, Asim Ćemalović, Rifet Šakinović, Hamdija Keserović, Ismet Gračanin, Abdurahman Karajić, Husein Arnaut, Hasan Nuhanović, EsadHadžić, Nijaz Nuhanović, Nermin Bašić, Fikret Hadžić, Ramiz Đogić, Husnija Kudić, Nafija Purić, Suljo Pehlić, Šefik Murtić, Osman Nadarević, Senhida Murtić, Sulejman Hušidić, Osman Žalić, Juso Dizdarević, Nijaz Hodžić, Hasib Sefić, Fikret Tabaković, Nurija Mujagić, Hasan Džanić, Sulejman Liđan, Husein Džaferović, Rasim Miljković, Bego Raković, Zlatko Karajić, Smail Šarić, Ferid Šabić, Sulejman Hušidić, Ale Hušidić, Mustafa Kantarević, Šefik Ćatić, Mujo Milak, Ismet Ćehić, Hamdija Karajić, Ibrahim Alagić, Zlatko Omeragić, Zihnija Šabić, Murat Maglajlija, Hasan Omanović, Ahmet Hušidić, Salih Zulić, Agan Šekić, Smail Rekić, Munir Pilipović, Muhamed Ćerimović. Sa liste Demokratskog saveza izabran je Bajro Hašić, a sa liste HDZ Ilija Perković.
Za poslanike u Skupštinu SR BiH izabrani su: Ejub Alagić, Nurija Miljković i Asim Ćemalović, a za člana Predsjedništva SR BiH izabran je Fikret Abdić sa najvećim brojem glasova (1.045.539). Navedeni spisak Kladuščana može biti interesantan radi komparacija. Oko 10-tak imena će se ponavljati na izbornim listama sve do 2014. Tko je, kada, sa koliko glasova, od koga biran od 1996-2014. je opće poznato. Sa glasovima Kladuščana u kantonalne (USK) i državne (BiH) organe financijski su najbolje profitirali: Ejub Alagić, Šefik Štulanović, Asim Ćemalović, Muhamed Škrgić, Rifet Dolić, Mirvet Beganović, Elvira Abdić-Jelenović, Kenan Keserović, Nermin Purić,… Od općinskog budžeta sa statusom narodnih izabranika najviše su se onovčarili: Adamil Mulalić, Ismet Hušidić, Sulejman Behrić, Edina Abdić-Pleho, Husein Hadžić, Sejfo Mustafić, Edin Behrić,… Za aktuelne beneficije članova „Senata“ i njihovih pobočnika zaslužni su A. Mulalić i S. Mustafić! Aferim, imali ste kome i zašto!

Izvještaj

Kladuška (ne)usklađivanja interesa

U bivšem, totalitarnom, sistemu osnovni interes sviju bio je sadržan u sintagmi „razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa“ sa odgovarajućim dodacima (društveno ekonomski, društveno politički, društveno obrazovni,…). Promjenom sistema višestranačke pluralističke demokratije postepeno se profilirala veoma brojna i raznovrsna skupina interesa (sindikati bi veće plaće i beneficije, vlasnici kapitala bi veći profit, roditelji bi besplatne vrtiće, penzioneri bi veće penzije, poljoprivrednici bi jeftinije gorivo i veće poticaje, građani bi manje poreze,…). Predmete „poslovanja“ bivših samoupravnih interesnih zajednica postepeno preuzimanju državni organi (nema od Marksove teorije o odumiranju države ništa) i civilna udruženja, klubovi, društva. Tako, npr. među prvim udruženjima građana na kladuškom tlu poslije 1990-tih grupa intelektualaca (Sulejman Kendić, Aziz Adilagić, Jovo Garojević, Asim Karajić, Rasim Mujkić, Ramo Hirkić,…) održala je 14. decembra 1992. Osnivačku skupštinu (sa 21 potpisnikom) Kluba intelektualaca (registrovan kod Višeg suda u Bihaću pod brojem 02.03/93. Kladuščani danas svoje interese promovišu kroz 80-tak civilnih udruženja, klubova, društava, političkih stranaka,… Procjenjuje se da u menadžmentima postojećih udruženja građana neposredno participira oko hiljadu Kladuščana. Kako u svijetu ne postoji društvo bez velikog broja inherentno suprostavljenih interesa tako je i u našoj zapuštenoj Čaršiji. Svaki pojedinac, udruženje, stranka, klub, društvo „ganja i tambura“ po svom, uglavnom partikularno-pohlepaškom interesu! Sve interesne skupine nastoje promovisati svoje ciljeve, artikulirati svoje interese i participirati u budžetima. Tako, npr. sportska udruženja u općinskom budžetu particiraju sa oko 70.000 KM što nije ni približno 5% (od cca. 12,5 mil. KM) kolika je „zakonska“ obaveza.

odluka
Veoma prepoznatljiva zajednička „crta“ svih civilnih udruženja bajkovite Kladuše jeste „deficit“ sistema vrijednosti kojeg promovišu i implementiraju. Svima redom su novac, profit, moć, jeftini populizam, personalna korist, pohlepe,… vrhunske vrijednosti-zvijezda repatica. Kad sam polovinom 2012. u ad hok razgovoru u prostorijama BF u Polju uz prisustvo blizu 10 Kladuščana upitao šta je autentični kladuški interes (pred zbrku lokalnih izbora), svi su zanijemili. Očito nisu navikli na slična pitanja, i-ili otkud sad da javni interes „suprostavljamo“ lažima, pohlepama, parakulturološkim gadostima, stranačkim pohlepama, evazijama poreza, sivoj ekonomiji,… Onda sam zbunjeno šaroliko društvo priupitao: možemo li se složiti da je autentični kladuški interes pravedno napredno građansko društvo pa neka pod tom sintagmom podrazumjeva štogod tko hoće!? Naravno, mehanički su prihvatili, ali su u percepcijama univerzalnih vrijednosti (jednakost, pravednost,..) i parktičnom stanju u Čaršiji „pali na testu“!
Brojnost suprostavljenih brojnih interesa kladuška lokalna vlast nije uspješno usklađivala što je rezultiralo nazadovanjem Kladuše po svim aspektima. Kladuščanima se nije posrećilo da od 1990-tih (u pet pokušaja) izaberu kredibilnu autorativnu lokalnu vlast koja će uspješnije usklađivati suprostavljene interese u odnosu na „kladušku vertikalu“ formulisanu kao pravedno napredno građansko društvo!
Koncept „Unaprijedimo Kladušu zajedno“ je otvorena knjiga za sve realne pozitivne ideje, a Bilten za društvena kretanja (peto izdanje 31.12.2015.) nezaobilazno „štivo“ za elementarnu upućenost o suvremenim kladuškim (ne)prilikama. U toku su propitivanja oko „Liste za Kladušu“ kao alternativne ponude Kladuščanima pred lokalne izbore 2016! Šta učiniti da nam se šesti put posreći? Svi su pozvani na učešće shodno svom interesu?
Velika Kladuša, 04. januar 2016. ramoh45.07@hotmail.com