BIHAĆ – Senat Univerziteta u Bihaću je na posljednjem zasjedanju razmatrao i prihvatio više izbora u zvanja nastavnika i saradnika na fakultetima ovoga Univerziteta, imenovao komisije za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija, te donio odluke o raspisivanju konkursa za Ekonomski, Pravni, Pedagoški i Tehnički fakultet za angažman i izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika. Izbor u zvanja nastavnika i saradnika prilika su za povećanje broja nastavničkog kadra i jačanje strukture nastave u čijem izvođenju učestvuje između devedeset i stotinu nastavnika i saradnika.Više nastavnika

Članovi Senata Univerziteta u Bihaću na početku su zasjedanja verificirali novoga člana Senata. Budući da je doskorašnjem članu profesoru Mehi Čauševiću istakao četverogodišnji mandat, na njegovu poziciju je imenovan doc. mr. Jasmin Hošić iz reda nastavnika Pedagoškog fakulteta. Donesene su odluke o imenovanju komisija za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija o temama, „Pravni okvir i perspektive ugovora o osiguranju imovine u BiH i EU“ te, „Dinamička reanaliza strukture alatnih mašina“, kandidata, magistara nauka Belme Bajrić i Huseina Rošića. Senat je razmatrao i usvojio više izbora u zvanja nastavnika i saradnika na Ekonomskom, Fakultetu zdravstvenih studija, Islamskom pedagoškom, Pedagoškom, Pravnom i Tehničkom fakultetu. -Izbori u zvanje nastavnika i saradnika ustvari jesu prilika da naši mladi istraživači koji iz kategorija asistenata prelaze u kategoriju viših asistenata, te iz viših asistenata u nastavnička zvanja docenta, da na neki način privedu kraju svoju aktivnost koja je nastavak okončanja njihovog školovanja. To je prilika da se naš nastavnički broj kandidata poveća, da u supstanci imamo veći broj nastavnika koji su u radnom odnosu s punim radnim vremenom. Ustvari, to je jačanje strukture koja nosi nastavu na fakultetima. U svakom slučaju, izbor u zvanje nastavnika i saradnika je za nas vrlo značajna aktivnost, kaže  prof. dr. Fadil Islamović, predsjednik Senata Univerziteta u Bihaću.Nisu zadovoljni

Broj nastavnika u radnom odnosu s ograničenim ili punim radnim vremenom, prije svega, ljekari iz zdravstvenih ustanova, varira između devedeset i stotinu. Ova brojka je varijabilna jer na svakoj sjednici Senata neko bude proizveden u nastavnika jer je doktorirao, ili u višeg asistenta jer je magistrirao, ističe predsjednik Senata. -Mi smo stoga aspekta prilično zadovoljni. Naravno, nismo zadovoljni načinom kako je taj broj nastavnika raspoređen po studijskim odsjecima, jer su neki studijski odsjeci jako bogati kadrom, kao što je Mašinski odsjek na Tehničkom fakultetu koji egzistira skoro pedeset godina, dok imamo studijske odsjeke koji su mlađi po trenutku osnivanja, koji imaju nedovoljan broj nastavnika. Naše aktivnosti svakako će ići u pravcu da se i ti studijski odsjeci upotpune nastavnim kadrom, poručio je prof. dr. Fadil Islamović, predsjednik Senata Univerziteta u Bihaću. Budući da je Visoka zdravstvena škola nedavno prerasla u Fakultet zdravstvenih studija, Senat je usvojio odluku Nastavno-naučnog vijeća o definisanju naučnih oblasti na ovom fakultetu. Između ostaloga, donesene su i odluke o raspisivanju konkursa za angažman i izbor u nastavno-naučno zvanje nastavnika na Ekonomskom, Pravnom, Pedagoškom i Tehničkom fakultetu. Samir TULIĆ