BUŽIM – U periodu od 18. do 28. decembra 2018. godine, Udruženje distrofičara Bužim je ralizovalo projekat medicinske rehabilitacije članova Udruženja u lječilištu „Reumal“ u Fojnici. Ovom aktivnošću bilo je obuhvaćeno ukupno 16 osoba, uglavnom osoba sa najtežim stepenom invaliditeta. Glavni cilj ove aktivnosti je rad na poboljšanju zadravstvenog stanja oboljelih od neuromuskulatornih oboljenja sa područlja općine Bužim. Udruženje je za sve učesnike obezbijedilo kompletan medicinski aranžman rehabilitacije u Fojnici, prevoz i personalnu asistenciju. Tokom trajanja rehabilitacije Udruženje je u saradnji sa školom šaha Burch univeriteta iz Sarajeva organizovalo jednodnevni šahovski turnir na kojem su nastupili igrači Šahovske sekcije našeg udruženja i ostali šahisti koji su se nalazili na rehabilitaciji u Fojnici, a ukupni pobjednik turnira je igrač naše Šahovske sekcije. Projekat medicinske rehabilitacije članova Udruženja smo realizovali zahvaljujući financijskoj podršci Ministarstva zdravstva FBiH. (Udruženje distrofičara)