CAZIN – Gradska uprava Cazina i Razvojna banka Federacije Bose i Hercegovine upriličili su u Gradskoj vijećnici prezentaciju razvojnih programa kako bi cazinske privrednike bolje upozali s mogućnostima i uslovima korištenja kreditnih linija Razvojne banke koja odobrava kratkoročne i dugoročne kredite za financiranje tekućeg poslovanja. Kreditnim linijama bit će podržana i domaća poljoprivreda, obrti, zapošljavanje i održavanje zaposlenosti.Ohrabriti privrednike

Razvojna banka Federacije BiH u Krajini ima začajan broj partnera kojima želi biti podrška kako bi ohrabrili i ostale privrednike da s njom uspostave konekciju, i tako što više koriste pogodnosti ove banke, kazao je Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj. Tokom prezentacije predstavljena je cjelokupna lepeza proizvoda prilagođena poljoprivrednicima i realnom sektoru, konkretno, izvoznicma. -Ne bih rekao da su samo proizvodi povoljniji. Povoljniji je pristup naših ljudi, kreditnih analitičara zato što smo spremni pomoći našim privrednicima da zajedno s nama uđu u realizaciju čitavog tog projekta. Kod same dokumentacije i načina plasiranja, s jedne strane. S druge strane, imamo naravno kamatne stope koje su fiksne u trajanju cijelog kredita, kaže Borislav Trlin, direktor Sektora za istraživanje i razvoj u Razvojnoj banci Federacije BiH. Na kreditne linije nude i niže kamatne stope i u odnosu na komercijalne banke povoljnije uvjete, poput dužeg grejs-perioda. Među kreditnim linijama je i ona za poticaj zapošljavanju u oblasti industrije, zanatstva i usluga, te poljoprivredne proizvodnje. -Cilj prezentacije je da se privrednici Grada Cazina bolje upoznaju s mogućnostima i uslovima korištenja kreditnih linija Razvojne banke koja odobrava kratkoročne i kredite za financiranje tekućeg poslovanja,  a prezentirane su i kreditne linije za investicijske kredite. Tu su ikreditne linije za podršku poljoprivredi, obrtima te za zapošljavanje i održavanje zaposlenosti, kaže Suad Rošić, šef Službe za  upravljanje razvojem Grada Cazina.

Otplata do 96 mjeseci

Fiksne kamatne stope na godišnem nivou su od tri do četiri posto a naknada za obradu zahtjeva je 0,5% jednokratno. Kad je riječ o dugoročnom kreditiranju investicijskih projekata, rok otplate je do 96 mjeseci uz grejs-period od dvanaest mjeseci. Korisnici kreditnih linija mogu biti pravna lica koja se bave proizvodnjom i uslugama, te ostalim djelatnostima – javna komunalna poduzeća, općine, gradovi i kantoni. U Razvojnoj banci FBiH zadovoljni su dosadašnjim interesom partnera za njihove kreditne linije, te ističu kako žele ohrabriti i ostale da ih koriste. Sve potrebne informacije u vezi s tim i pomoć pri apliciranju na kreditne linije mogu dobiti u bihaćkoj poslovnici Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Samir TULIĆ