SARAJEVO – Novčana primanja članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH) kreću se od 4.800 do 6.500 KM i među najvišim su regiji, podatak je Centra civilnih inicijativa (CCI). Primanja poslanika i delegata, kažu u CCI, uključuju zastupnički paušal, naknade sa smještaj, odvojeni život, rad u komisijama, prijevoz na posao, topli obrok i ostalo. Napominju da su i dalje nesrazmjerna socioekonomskoj situaciji u zemlji i rezultatima njihovog rada. CCI je predstavio danas rezultate monitoringa rada Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH za period januar – juni 2017. godine. Predstavljajući rezultate, Ivica Ćavar kaže da su porazni i „svojevrsno iznenađenje čak i za samu Parlamentarnu skupštinu BiH”. Naveo je da je održano ukupno 14 sjednica za šest mjeseci ove godine i da su usvojena svega dva zakona, što je za šest i po puta manje u odnosu isti period prošle godine. -Oba usvojena zakona su tek izmjene i dopune postojećeih zakonskih akata”, pojašnjava Ćavar. Ovi rezultati, navodi Ćavar, najlošiji su u proteklih 11 godina.Otpor prema strategijama

Analizirajući rad Vijeća ministara BiH, CCI je uočio da zbog „kontinuiranog otpora iz Republike Srpske” čitav niz neophodnih strategija godinama je neusvojen. -Neusvajanje izaziva i međunarodne sankcije, uključujući i gubitak stotina miliona eura pred pristupnih fondova Evropske unije, kaže Ćavar. BiH i dalje nema energetsku strategiju na državnom nivou, niti zakon u plinu na državnom nivou, ali i na entitetskom nivou, čime se, kaže Ćavar, rizikuje ponovno uvođenje međunarodnih sankcija i obustavljanje već odobrene finansijske podrške od Energetske zajednice. Ipak, Vijeće ministara BiH utvrdilo je tri strategije u prvoj polovini 2017. godine, pokazuje analiza CCI, među kojima strategija koja se tiče upravljanja državnim dugom, a što je obaveza proistekla iz Reformske agende. -Broj utvrđenih strategija već u prve dvije godine mandata aktualnog Vijeća ministara bio je veći od ukupno utvrđenog broja strategija u prošlom četverogodišnjem mandatu, kaže Ćavar. Do kraja ove godine Vijeće ministara BiH planira utvrditi četiri značajne strategije među kojima i ona o zapošljavanju, o saradnji sa iseljeništvom i borbu protiv diskriminacije.Diskreciono pravo potrošnje novca

CCI je uočio i da je usporena sprovedba mjera iz Reformske agende na državnom nivou. -Od 34 generalne mjere i aktivnosti prema Akcijskom planu koje su u nadležnosti ministara, zaključno sa 14.03. 2017. godine, do kada imamo službene podatke, usvojeno je u potpunosti 18 mjera, s tim što se još kontinuirano radi na 7 mjera, navodi Ćavar. CCI ističe da je transparentnost rada Vijeća ministara na zadovoljavajućem nivou. -Pozitivnu sliku narušava samo neprovedba javne rasprave prilikom utvrđivanja državnog proračuna, ali i postojanje mogućnosti za takozvano diskrecijsko trošenje proračunskog novca iz tekuće rezerve od strane predsjedatelja i dva zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara, te sva tri člana Predsjedništva BiH, kaže Ćavar. CCI nedopustivim smatra da „državni aparat bude zarobljen stranačkim sukobima, a građani taoci i žrtve svega toga”. Esad ŠABANAGIĆ