BOSANSKA KRUPA – Općina Bosanska Krupa je novi partner u USAID-ovom „Projektu razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima“ (WHAM) čiji je cilj stimulisanje otvaranja novih radnih mjesta kroz unapređenje trgovinske integracije BiH i ekspanzije u Evropsku uniju i regionalna tržišta. Kroz trogodišnji program ovo se planira postići primarno putem programa dodjele bespovratnih sredstava lokalnim, malim i srednjim preduzećima. Učešće u projektu načelnik Armin Halitović je prihvatio na sastanku sa predstavnicom USAID-a Željkom Knežević i predsjednikom Privredne komore USK-a Nihadom Šušnjarom. Projekt će unaprijediti kapacitete brzo-rastućih, izvozno-orijentisanih i izvozno spremnih malih i srednjih preduzeća iz drvnog, metalnog i tekstilnog sektora putem dodjele bespovratnih sredstava kroz tri područja intervencije.Prvo je unapređenje radne snage u ciljanim sektorima kroz razvoj partnerstava sa javnim i privatnim sektorom za dijeljenje troškova zapošljavanja i prekvalifikacije radne snage za potrebne vještine što može uključivati i podršku relevantnim srednjim školama u opremanju njihovih kabineta sa odgovarajućom opremom. Zatim povećanje pristupa tržištima kroz podršku preduzećima u ciljanim sektorima da identificiraju i pristupe novim kupcima i tržištima što može između ostalog uključivati inicijative javnog i privatnog sektora da omoguće preduzećima prisustvo na glavnim regionalnim i međunarodnim sajmovima. A treće područje intervencije je poboljšanje kvaliteta proizvoda, uvođenje novih tehnologija za upravljanje kvalitetom i certificiranje kroz podršku preduzećima u ciljanim sektorima da uvedu sisteme upravljanja kvalitetom, tehnološke nadogradnje i potrebnu certifikaciju proizvoda i usluga potrebnih u ciljanim tržištima (EU standardi i/ili ostali relevantni standardi kvaliteta). Projekt razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima u cilju ima povećanje izvoza za 30 posto potpomognutim preduzećima i kreiranje 1.545 novih radnih mjesta, od kojih pola za omladinu i 20 posto za žene. Dodijeljen je kroz Savez Volontera za Ekonomski Rast (Volunteers for Economic Growth Alliance) i implementiran od IESC-a u partnerstvu sa ENOVA. Esad Š.