KLJUČ – Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove u saradnji sa Udruženjem pčelara „Pčela-Ključ“ organizira dana 04.12.2017. godine (ponedjeljak) u sali Općinskog vijeća Ključ sa početkom u 11:00 sati: Centralnu javnu raspravu na „Nacrt Odluke o uslovima držanja i gajenja pčela na području općine Ključ“. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači, pčelari i drugi zainteresirani građani da prisustvuju navedenoj raspravi. (Služba za razvoj, privredu i zajedničke poslove)