BOSANSKI PETROVAC – Tokom minulog vikenda u Neumu  boravili omladinski koordinatori, imenovani nakon provedenog Javnog poziva ispred Općine Bosanski Petrovac. Namjena je da se podrže zagovaranja omladine, usmjeravanje pozitivne energije mladih ljudi u cilju doprinosa kvalitete života u općini. Omladinski koordinarori, Snežana Ćulibrk i Amila Bešić, će koordinirati aktivnosti Vijeća Evrope u općini Bosanski Petrovac, a u okviru programa Confidence Building Measures (CBM) Programme – „Strengthening position of Youth in Local Communities – divided municipalities in Bosnia and Herzegovina“ (Izgradnja mjera povjerenja). Prva aktivnost koja je okončana u okviru ovog programa jeste edukacija izabranih koordinatora.Omladinski koordinatori su se osposobili sa potrebnim vještinama za organizaciju aktivnosti unutar svojih općina uključujući što veći broj mladih ljudi. Konsultantski proces, koji će biti vođen od strane Omladinskih koordinatora i uz podršku općina, u svakoj općini bi trebao biti održan u toku oktobra i novembra. Rezultati ovih aktivnosti, bit će diskutovani od strane svih općinskih vlasti, omladinskih koordinatora i Savjeta Evrope u decembru ove godine, u Sarajevu. U programu inače učestvuje 19 općina iz cijele BiH. Esad Š.