BOSANSKA KRUPA – Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Bosanska Krupa vijećnici su razmatrali i usvojili dokumente koji se između ostalog odnose na izgradnju kolektivne stambene zgrade, zakup poljoprivrednog zemljišta, kao i zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, zatim rad javnih ustanova, plan zimske službe, reprogram kredita komunalnog preduzeća. Sjednica je uobičajeno počela vijećničkim pitanjima i odgovorima. Nakon toga razmatrana je i usvojena odluka kojom se odobrava izgradnja kolektivno-stambene zgrade na dijelu zemljišta u površini od 750 m² u blizini MSŠ „Safet Krupić“. Naime, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u okviru „Regionalno-stambenog programa u BiH“ zatražilo je od određenih općina i gradova u Federaciji nominovanje potencijalnih lokaliteta za izgradnju kolektivno stambenih zgrada i rješavanja pitanja stambenog zbrinjavanja raseljenih osoba i izbjeglica. Jedan od uslova za izbor prioritetnih općina u pomenuti program i dodjelu sredstava za izgradnju objekata je spremnost općine da obezbijedi zemljište koju je Bosanska Krupa i izrazila na osnovu analize nadležne službe i potvrdila usvajanjem ove odluke.Potom je prihvaćen Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Bosanska Krupa odabranih putem javnog poziva. Većinu glasova dobio je i Prijedlog odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Bosanska Krupa i rasporedu poslovne djelatnosti na području općine Bosanska Krupa. Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji, uslovi, način i postupak dodjele u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora, zasnivanje, trajanje i prestanak zakupa, visina, način plaćanja zakupnine i ostala pitanja iz odnosa zakupa poslovnih prostora, na kojima pravo raspolaganja ima Općina Bosanska Krupa, te određuje raspored poslovnih djelatnosti u Bosanskoj Krupi. Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o uslovima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Bosanska Krupa. Nova odluka ne podrazumijeva „idejno rješenje“ uz zahtjev za odobrenje postavljanja ili popravak instalacija. Donesena je radi efikasnosti postupka, te pojeftinjenja učešća korisnika u istom. Podršku većine vijećnika dobio je i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na reprogram obaveza po izdatoj garanciji Federalnom ministarstvu finansija za otplatu kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za projekt „Urbana infrastruktura i pružanje usluga“ za JKP „10. JULI“ Bosanska Krupa.Tretirani su i akti neophodni za funkcionisanje javnih ustanova Centar za socijalni rad i Centar za kulturu, obrazovanje i informisanje. Imenovani su privremeni upravni odbori i utvrđeni programi rada za tekuću godinu za obje ustanove a za Centar za socijalni rad još Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju te Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravila ustanove. Na kraju 18. redovne sjednice prihvaćena je inicijativa „Naše stranke“ za održavanje tematske sjednice na kojoj će se razgovarati o „stanju u Domu zdravlja Bosanska Krupa“, a k znanju su primljene informacije Policijske stanice Bosanska Krupa za mjesec decembar 2017. godine i o stanju sigurnosti saobraćaja za 2017. godinu. Esad ŠABANAGIĆ