KLJUČ – Ured za dijasporu u Općini Ključ ostvaruje svoje planirane rezultate a jedan je svakako i otvaranje kancelarije Bosansko-kanadskog humanitarnog društva u ključkoj općini. Otvaranje kancelarije ima za cilj da ovo humanitarno društvo kvalitetno radi na području općine Ključ uključujući i okolna mjesta. Na lokalnom nivou projekat će osnažiti kapacitete Općine Ključ u smislu pružanja kvalitetnijih usluga, umrežavanja i bolje saradnje sa dijasporom, uključivanja dijaspore u lokalne razvojne planove, prenosu znanja u lokalne zajednice i investiranja dijaspore.Zahvaljujući upravo novčanim prilozima ovog Humanitarnog društva a koja su obezbjedili Ključani i Bošnjaci koji žive i rade u Kanadi, i ove godine je obezbjeđena uplata sendviča djeci koja su u stanju socijalne potrebe. Ove godine humanitarno društvo je uplatilo sendviče za djecu iz sedam osnovnih škola za drugo polugodište i to: OŠ „Ključ”, OŠ „Velagići”, OŠ „Bužim”, OŠ „Hasan Kikić” Sanski Most, OŠ „Kruščica” Vitez, OŠ „Soline” Tuzla i OŠ „Sanica” iz Sanice kod Ključa. U konačnici, uplata je izvršena za 226 učenika ukupno na području navedenih škola. -Lijepo je činiti dobra djela a još ljepše ako je u njima dječji osmijeh, poruka je ovo humanitarnog društva, uz dopunu: -Budi human, budi čovjek! E. Š.