Šutnja nije zlato

BIHAĆ – Danas je održan sastanak sa ženama porodiljama iz lokalne zajednice u  Bihaću, a kojeg je organiziralo Udruženje „Žene ženama“ Sarajevo u saradnji sa Organizacijom „Glas žene“ Bihać u okviru Programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni I Hercegovini, sektor Prava žena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Učesnice sastanka su bili  majke porodilje, poslanik iz Parlamenta FBiH, predstavnici Centra za socijalni rad Bihać, Centra za socijalni rad Cazin, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a, predstavnice OCD, te predstavnici medija. Na sastanku se razgovaralo o postignutim rezultatima u kampanjama (Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH i Šutnja nije zlato kako na USK-u tako i u Federaciji BiH, te o iskustvima prilikom ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu i problemu nasilja i seksualnog nasilja nad ženama i djecom u BiH. Čuli smo prilično neugodna i obeshrabrujuća iskustva majki porodilja prilikom ostvarivanja prava na porodiljsku naknadu u USK-u. Svi prisutni složili su se da je USK i dalje na marginama društva kada je u pitanju porodiljska naknada a pogotovo porodiljska naknada za nezaposlene porodilje koja iznosi 100,00 KM jednokratno  i čeka se više od godinu dana. A što u odnosu prema podacima iz drugih kantona predstvlja najgori kantonu u Federaciji.Podršku rješavanju ovih problema dali su svi prisutni učesnici sastanka, i posebno su istakli da bi bilo dobro da Organizacija „Glas žene“ sa majkama porodiljama organizuju okupljanje  i otvoreno istupe prema vlastima sa zahtjevom za rješavanje problema diskrimancije porodilja i drugih problema u ostvarivanje porodiljske naknade. Podršku ovoj inicijativi odnosno donošenju Zakona o zaštiti porodica sa djecom u Federaciji dao je poslanik u Federalnom Parlamentu, Ismet Kurić, koji je između ostalog kazao: -Stojim na rasploganju ovoj inicijativi i lično ću se zalagati za donošenje ovog Zakona kroz moje djelovanje u Parlamentu Federacije BiH. Na kraju je zaključeno da je potrebno pokrenuti tematsku sjednicu u Parlamentu  Federacije za pokretanje procedure hitnog donošenja Zakona o zaštiti porodice sa djecom, posebno jer se porodilje sa USK-a nalaze u najtežoj situciju u odnosu na porodilje drugih kantona. Esad Š.