Nevladina i neprofitna organizacija „Iman“ osnovana je sa ciljem da stipendira i podržava nadarene studenate i učenike, kao i onih slabijeg imovinskog stanja. Na području Velike Kladuše ova Nevladina organizacija djeluje duže od godinu dana, ali zahvaljujući njoj realizirani su brojni projekti, uglavnom humanitarnog karaktera. Fondacija za stipendiranje studenata i učenika „Iman” objavljuje Konkurs za dodjelu stipendija za 2017/2018. godinu koje objavljujemo u prilogu: