Najčešći oblik javno-privatnog partnerstva kod nas su koncesije

BIHAĆ – Privredna komora Unsko-sanskog kantona nastavlja trend pozitivne saradnje s predstavnicima nevladinog sektora kojom zagovaraju poboljšanje općih uvjeta poslovanja u Bosni i Hercegovini, te je u tom duhu potpisan i Memorandum o saradnji između PK USK-a i Projekta „Javno-privatno partnerstvo“. Cilj Projekta „Javno-privatno partnerstvo“ je uspostava funkcionalnih sistema jano-privatnog partnerstva na svim nivoima vlasti u BiH u skladu s europskim zakonodavstvom, europskim standardima i najboljim europskim praksama.-Sve aktivnosti potpisanog Memoranduma bit će financirane iz Fonda za reformu javne uprave. Najčešći oblik javno-privatnog partnerstva kod nas su koncesije. Ministarstvo privrede potpisuje koncesione ugovore s privatnim izvođačima radova, dok drugi oblici JPP-a, zajedničko investiranje ili prepuštanje određenih javnih usluga, komunalnih ili vodovodnih, privatnim partnerima još nije zabilježen u Unsko-sanskom kantonu.  Privredna komora USK-a ovim je Memorandumom svim svojim članicama omogućila niz pogodnosti koje pruža ovaj projekt, a neke od njih su obuka privatnog sektora o mogućnostima za poslovanje u okviru „JPP“ koncepta, te stvaranje povoljnog poslovnog okruženja za poslovne subjekte u okviru koncepta javno-privatnog partnerstva. Pogodnost je i edukacija o prednostima pruženim putem efikasnog javno-privatnog partnerstva, kaže Nihad Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore USK-a. Potpisnici ovoga Memoranduma su se jasnim ciljevima obvezali na međusobnu saradnju u vidu pripremnih i organizacijskih aktivnosti oko održavanja treninga i seminara. -Privredna komora USK-a će nastojati pružiti podršku i osigurati relevantne partnere, dok je, između ostalog, obaveza Projekta „Javno-privatno partnerstvo“ da uspješno provodi treninge i seminare. Sve aktivnosti koje proizlaze iz ovoga Memoranduma bit će održane u septembru i oktobru ove godine, dodaje Šušnjar. Samir TULIĆ