BANGLORE (BENGALURU) – Inovatori BiH osvojili su četiri priznanja za sedam inovacija predstavljenih na „Drugom indijskom sajmu inovacija“, završenom sinoć u gradu Bengalore, u „Silikonskoj dolini Indije“! Nema zlatnih medalja, istina, ali i natprosječan boj nagrada predstavlja izuzetno dobar rezultat na izložbi na kojoj je predstavljeno oko 400 inovacija iz 30 zemalja Svijeta! Srebrenim medaljama nagrađeni su dr. Fikret Alić, profesor na Mašinskom fakultetu u Tuzli („mikrovalno-infracrveni konvertor topline“), mg. Armina Mačković, iz Maglaja („građevinski blokovi od celuloznog betona“) i mašinski inženjer Branko Miladinović, iz Banja Luke („elektronski saobraćajac).Bronzanu medalju osvojio je Živko Gelić, iz Kotor Varoši („piramidalni vrtovi“). Vrijedi reći koju o 8,5-milionskom gradu-domaćinu, kako bi se stekla korektnija slika o vrijednosti osvojenih priznanja! Bengalore se ubrzano razvija na novim tehnologijama (informatika, biokemija, aeronautika…) od 2006; predstavlja jedan od svjetskih centara u oblasti ekonomije i nauke; ovdje se nalaze istraživačko-razvojni centri tehnoloških giganata kao Adobe, Amazon, Google, HP, Microsoft, Yahoo… Domaćin izložbe, dr. Aynampudi Subbarao, rado prepričava legendu o tome kako je Bengaluru dobio ime… U XI stoljeću zalutao u šumi, u lovu, kralj Veera Ballala II, gdje ga je, izgladnjelog i ojađenog, pronašla neka starica: odmah mu je skuhala što je imala, mohunja. Zahvalni kralj nazove to mjesto „grad vrelih mohunja“, benda-kaal-uru – iz kojeg izniknu današnji Bengaluru! Hajrudin Šuman, predsjednik AIBiH