SARAJEVO – Poštovani čitetelji Portala ReprezenT i Biltena za društvena kretanja „Unaprijedimo Kladušu zajedno“, ukoliko smatrate da ste oklevetani, da Vam je uskraćen demanti, ako Vam je uskraćena istina, VAŠE JE PRAVO da reagirate na takve eventualne pojave odnosno neistinito izvještavanje medija, i ne samo ReprezenT-a! Iskoristite to pravo posredstvom Vijeća za štampu i online medije u BiH. Vijeće za štampu i online medije u BiH je samoregulacijsko tijelo za ove medije osnovano 2001. godine i jedno je od najbolje organiziranih u regionu. Ono je član Alijanse Vijeća za štampu Evrope. Kao samoregulacijsko tijelo za štampane i online medije ono POSREDUJE kao medijator između nezadovoljnih čitalaca i štampanih i online medija, NADGLEDA primjenu Kodeksa za štampu i online medije BiH, UNAPREĐUJE profesionalne standarde u štampi i online medijima u BiH, ŠTITI JAVNOST od neprofesionalnog i manipulatorskog novinarskog izvještavanja i ŠTITI MEDIJE od političkih, ekonomskih i svih drugih pritisaka koji ugrožavaju slobodu informisanja i slobodu medija. Dakle, poštovani čitatelji Portala ReprezenT, i drugih portala, naravno, javnost ima pravo na tačnu i profesionalno plasiranu informaciju. Kada procijenite da to nije tako možete uložiti prigovor na pisanje štampe i online medija. U skladu s principima samoregulative za štampane i online medije, aktivna uloga građana, čitatelja štampe i posjetilaca web portala, u podizanju profesionalnih standarda izvještavanja, je neophodna i dragocjena. Ulaganjem prigovora na neprofesionalne ili nepotpuno objavljene sadržaje u ovim medijima, na nepravilnosti i nepoštovanje Kodeksa za štampu i online medije BiH, građani, zajedno sa novinarima, učestvuju u borbi za istinitu i pravovremenu informaciju, štiteći slobodu medija i informiranja, slobodu govora i svoje pravo na istinu. Vijeće za štampu u Bosni i Hercegovini je Vaš posrednik prema štampanim i online medijima u BiH.Kako uložiti prigovor?

Pošaljite pismeni prigovor na sadržaj za koji smatrate da nije u skladu s Kodeksom za štampu i online medije BiH, tražeći objavu demantija, dopunu informacija, objavljivanje ispravke ili izvinjenje. U isto vrijeme pošaljite svoju reakciju Sekretarijatu Vijeća, putem pošte ili e-maila info@vzs.ba uz objašnjenje i precizne naznake gdje i kada je objavljen tekst na čiji se sadržaj žalite. Po mogućnosti, pošaljite i kopiju spornog teksta. Za online medije rok prijava traje sve dok je sporni sadržaj dostupan na web portalu. Sekretarijat će naknadno kontaktirati redakciju o kojoj je riječ, te, u slučaju potrebe, takođe će kopiju Vašeg pisma uputiti uredniku, tražeći njegov komentar i objašnjenje, i pokušati uspješno riješiti slučaj putem posredništva i objavljivanja Vaše reakcije. Ukoliko se ne postigne dogovor o objavljivanju Vaše reakcije ili demantija, Sekretarijat predaje Vaš predmet na razmatranje Žalbenoj komisiji, koju čini devet članova i članica, predstavnika novinskih izdavača, novinara i akademskih građanki i građana iz BiH, predstavnica/ka javnosti. Članovi i članice Žalbene komisije će razmotriti objavljeni članak, Vašu reakciju, profesionalno pojašnjenje urednika, i donijeti odluku isključivo prema propisanim standardima Kodeksa za štampu i online medije BiH. Odluke se donose konsenzusom. Načini slanja prigovora: Putem regularne pošte na adresu Sekretarijata – Trpimirova 8, 71.000 Sarajevo, Putem e-mail adrese: info@vzs.ba putem fax-a: Pogledati: www.vzs.ba 033-272-271. Važno je da navedete svoju kontakt adresu i telefon, radi komunikacije Sekretarijata s Vama, u toku razmatranja Vašeg prigovora ili primjedbe. Važna napomena: Žalbena komisija ne razmatra prigovore na govor mržnje već ih odmah proslijeđuje organima gonjenja, dakle policiji jer govor mržnje tretira Krivični zakon BiH. Na redovnoj godišnjoj Skupštini, čije saopćenje objavljujemo u cijelosti, prisustvovao je i urednik Redakcije Portala Reprezent.ba te na istoj je ovaj Potral promovisan u novog člana Vijeća za štampu i online medije u BiH. Na Skupštini je usvojen zanimljiv zaključak koji će biti u fokusu djelovanja u narednom periodu a odnosi se na evidentiranje i objavljivanje svih „divljih“ portala, dakle onih koji nemaju adresu, kontakt, urednika, impressum itd. Ovakvi portali, kojih je za mali prostor BiH previše, u ovom trenutku su velika smetnja i prepreka bržem sređivanju stanja na medijskoj sceni BiH jer šire lažne vijesti čiji tekstovi nikad nisu potpisani. Uskoro će na Portalu Reprezent.ba biti objavljeni linkovi-džinglovi u želji da učestvuje u unaprijeđenju profesionalnih standarda u štampanim i online medijima BiH. Predlažemo također pogledati naš raniji video zapis o našoj Redakciji! Esad ŠABANAGIĆ Održana godišnja Skupština Vijeća za štampu u BiH

 SARAJEVO – Godišnja Skupština samoregulacijskog tijela za štampane i online medije, Vijeća za štampu u BiH, održana je 21. decembra/prosinca 2017. godine, u Sarajevu. Skupštini su prisustvovali članovi Vijeća za štampu iz 19 printanih i online medija, te Udruženja/udruga novinara. Početak Skupštine bio je posvećen sjećanju i odavanju poštovanja minutom ćutnje dugogodišnjem Predsjedniku Skupštine, Erbeinu Rešidbegoviću. Odlukom većine Članova Vijeća, za novu predsjednicu Skupštine Vijeća za štampu u BiH, izabrana je Vildana Selimbegović, direktorica i gl. odg. urednica dnevnog lista „Oslobođenje“ a za dopredsjedavajućeg Skupštine izabran je Dario Šimić, direktor Intersoft d.o.o., portal klix.ba Vildana Selimbegović se zahvalila na povjerenju koje joj je ukazano od članova Vijeća. -Ja sam neko ko ima jako puno iskustva u radu sa Vijećem za štampu i nadam se da će mi to iskustvo pomoći da u ovom mandatu zamjenim Erbeina Rešidbegovića, našeg ranijeg predsjednika, koji nas je tako naprasno napustio prije nekoliko mjeseci. Rekli su mi, kada su me kandidirali, da moje obaveze neće biti prevelike. Ja se ipak nadam od sveg srca da ćemo i Vijeće za štampu, i svi mi koji se bavimo ovim poslom, naredne godine u kojoj očekujemo da će izborna kampanja biti jedna od vjerovatno najtežih, najprljavijih i najintenezivnijih kampanja, zaista imati snage da profesionalno i etično odgovorimo na one zadatke koji su pred nama, a ja ću pokušati sa svoje strane da se tu maksimalno uključim, kazala je Vildana Smailbegovića.Pored ranijih članova Vijeća, Skupštini su prisustvovali i predstavljeni novoprimljeni članovi iz online i printanih medija: bljesak.info, Reprezent.ba, hayat.ba, SportSport.ba, te dnevnik.ba, avaz.ba i Dnevni avaz, koji su obnovili članstvo u Vijeću. Predstavljen je i izvještaj o radu Upravnog odbora Vijeća za štampu i izvještaj o radu Vijeća u 2016/2017.g., te informacije i plan aktivnosti za predstojeći period. Kolege urednici i novinari složili su se kako zajednički moraju raditi na očuvanju novinarske profesije i medijskih etičkih standarda, pogotovu u nadolazećoj izbornoj godini, i najavili češće zajedničko okupljanje i razmatranje zajedničkih problema koji se tiču ugrožavanja novinarske profesije. Članovi Vijeća za štampu u BiH: Večernji list za BiH, Oslobođenje, Dnevni Avaz, Nezavisne novine, Glas Srpske, Start BiH, Fena, slobodna-bosna.ba, Udruženje/udruga BH novinari, Dnevni list, Društvo novinara BiH, klix.ba, SortSport.ba, Reprezent.ba, hayat.ba, dnevnik.ba, Stav, bljesak.info, Dani, novovrijeme.ba (VZS)

  • Bobo Gracanin

    Sve cestitke Reprezentu koji radi i spaja sve ljude na kantonu, vasi prilozi i komentari donose samo dobrobit medju ljudima zelim redakciji i svim na kantonu sretnu novu godinu.