BIHAĆ – Grad Bihać želi omogućiti svim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da kupe zemljišta-parcele u vlasništvu Grada Bihaća. Ovim putem Gradska uprava Bihaća objavila je popis parcela koje će u narednom periodu putem javnog nadmetanja biti ponuđene potencijalnim kupcima. Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da se pismom namjere ili usmeno u Službi za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina obrate za sve informacije u vezi kupovine ponuđenih nekretnina u vlasništvu Grada Bihaća. Riječ je o dvadeset atraktivnih parcela u Poslovnoj zoni Kamenica, te na Ceravcima, Prisjeki, Repušinama i Novom naselju – Ribić. U resornoj Službi za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina ističu da je na ponuđenim parcelama predviđena izgradnja stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti Službi za imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina Grada Bihaća svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati ili na broj telefona 037/229-660. Osnovne informacije, spisak ponuđenih nekretnina i njihove lokacije mogu se pogledati na web portalu: www.bihac.org Na lokacijama u Novom naselju Ribić i na Repušinama zainteresirani mogu graditi stambene, jedan stambeno-poslovni objekt na lokaciji Prisjeka, stambeno-poslovne objekte na Ceravcima, te poslovne objekte u Poslovnoj zoni Kamenica. Samir T.