BOSANSKA KRUPA – Stupanjem u generalni štrajk i dvadeset i tri ljekara u Domu zdravlja u Bosanskoj Krupi podržalo je zahtjeve Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-sanskog kantona i Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH koji je proistekao iz nedavnog štrajka upozorenja. Štrajk je, kako je saopćeno iz Sindikata, podržalo više od 300 doktora medicine i stomatologije USK-a. Doktor Sead Šertović, predsjednik Sindikalne podružnice ljekara Doma zdravlja Bosanska Krupa kaže kako su ranije postavljeni zahtjevi Sindikata da se satnica koja je trenutno 2,00 poveća na 3,40. -Pojedine zdravstvene ustanove po granskom kolektivnom ugovoru čak nemaju satnicu ni 2,00, primjerice Sanski Most sa 1,90. Dvadeset i tri ljekara Doma zdravlja Bosanska Krupa su stupila u generalni štrajk i štrajkat ćemo do ispunjenja naših zahtjeva – potpisivanja kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije. U vrijeme štrajka Služba hitne medicinske pomoći Dom zdravlja radit će kontinuirano, a ambulante porodične/obiteljske medicine, ambulante opće prakse, predškolskog i školskog uzrasta, dispanzer za žene, Centar za mentalne bolesti, antituberkulozni dispanzer, primat će pacijente s akutnim stanjem koji zahtijevaju hitan prijem i intervenciju, kaže dr. Šertović i dodaje kako će prvostepene ljekarske komisije koje postoje pri domovima zdravlja i vode bolovanja više od 42 dana i dalje raditi. Samir T.