BOSANSKI PETROVAC – U utorak je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na inicijativu Koordinacionog tijela za obuku u okviru Sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, organizovala Šestu godišnju konferencije „Dobra obuka-bolja uprava”, na kojoj je učestvovao načelnik Općine Bosanski Petrovac, Zlatko Hujić. Inače, ciljnu grupu su činili gradonačelnici i načelnici, kontakt osobe za obuku iz jedinica lokalne samouprave, predstavnici kantonalnih ministarstava za pravosuđe/pravdu i upravu i predstavnici međunarodnih organizacija. Svrha održavanja konferencije je razmjena informacija o trenutnim aktivnostima i projektima koje implementiraju međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini, sa posebnim osvrtom na razvoj kapaciteta u jedinicama lokalne samouoprave u BiH. -Ovaj skup predstavlja odličnu priliku za razmjenu mišljenja i iskustava za produbljivanje međusobne saradnje, te stvaranje mogućnosti za uvođenje promjena u svakodnevnom radu u cilju jačanja odgovornosti prema građanima i stvaranje ambijenta za veće povjerenje građana, istakao je načelnik Hujić.Konferencija je imala za cilj da kroz otvorenu diskusiju iznjedri zaključke koji bi mogli doprinijeti daljnjem unapređenju Sistema i razvoju projekata za ovu ciljnu grupu. U okviru diskusije istaknuto je da sistem obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH ne bi imao današnji okvir bez podrške donatora, među kojima su najznačajniji, Ambasada Kraljevine Švedske, Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), vlada Austrije, Slovačke i Velike Britanije. Na konferenciji je prisustvovalo oko stotinu sudionika,  načelnici općina i gradonačelnici s prostora Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnici kantonalnih ministarstava za pravosuđe/pravdu i upravu, predstavnici međunarodnih organizacija, te zvaničnici Agencije za isporuku integriranih usluga Albanije. Esad Š.