BIHAĆ – Delegacija Ureda Europske unije u BiH boravila je u dvodnevnoj službenoj posjeti Unsko-sanskom kantonu u sklopu koje je u Rektoratu Univerziteta u Bihaću upriličen Okrugli sto o temi procesa europskih integracija s profesorima, studentima i predstavnicima nevladinog sektora. Predstavnici EU su se sureli s premijerom i predsjedavajućim Skupštine USK-a, Huseinom Rošićem i Nijazom Hušićem, te s poslanicima Skupštine kantona zaduženih za proces europskih integracija.

Jačati EU istraživački prostor

Proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju kojeg su na prezentaciji predstavili članovi Delegacije Ureda EU pobudio je pažnju profesora i studenata i predstavnika nevladinog sektora. Predstavnici Univerziteta u Bihaću upoznali su članove delegacije EU da su kao akademska zajednica učestvovali u izradi probnih pitanja iz Upitnika EU iz oblasti nauke, obrazovanja i istraživanja. -Od Delegacije Europske unije u BiH pokušali smo zatražiti određenu podršku u vezi sa specijalizacijama i usavršavanjem u okviru EU, po pitanju intenziviranja mobilnosti, jačanju europskog istraživačkog prostora, kaže prof. dr. Amela Čolić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju i naučno-istraživački rad Univerziteta u Bihaću. Čolić je ukazala i na slabosti visokog obrazovanja po pitanju izdvajanja financijskih sredstava za ulaganja u istraživanja i razvoj, nizak postotak istraživača za razliku od visoke potrošnje javnog sektora u oblasti obrazovanja i visokog obrazovanja. Dijana Dedić, koordinatorica Vlade USK-a za europske integracije pohvalila je angažman državnih službenika koji su radili na popunjavanju Upitnika EU. -Bosna i Hercegovina je u februaru prošle godine dobila Upitnik Europske komisije. Nadamo se da će odgovori BiH do kraja godine biti poslani u Bruxelles, da bi već iduće godine, nakon što Europska komisija pregleda odgovore koje je naša država dostavila, eventualno, dobili dodatna pitanja, što je ništa neobično za bilo koju zemlju, tako i našu, gdje bi možda imali zahtjev da dodatno pojasnimo određene stvari. S obzirom na našu ustavnu strukturu, to je nešto čime uopće ne trebamo biti iznenađeni. Nadamo se da bi nakon toga od Europske komisije dobili pozitivnu vijest da se s BiH otpočnu pregovori, kaže Dijana Dedić, koordinatorica Vlade USK-a za europske integracije. Usvajanjem mehanizma koordinacije u BiH, kantoni su zajedno s entitetima i državnim nivoom, ravnopravni u cjelokupnom procesu. Članovi delegacije EU susreli su se s premijerom USK-a Huseinom Rošićem i predsjedavajućim Skupštine, Nijazom Hušićem te poslanicima u Skupštini USK-a zaduženim za proces europskih integracija. -Uporedo s procesom pregovora, odvijat će se i proces usklađivanja zakonodavstva, Vlada priprema zakone a Skupština ih usvaja i to je ključno. Kad se određeni zakon uskladi s direktivom Europske komisije, on se kao takav u Skupštini mora i usvojiti, istakla je Dedić.  Ured za europske integracije

Jedan od tri izazova pred BiH, pored uspostave pravilnog sistema koji će kantonima i različitim nivoima vlasti u BiH omogućiti da rade u ovom procesu, te pripreme kadrovskih resursa za proces EU-integracija, posjedovanja relevantnih znanja o procesu europskih integracija, i dobrog poznavanja engleskog jezika, je i međukantonalna i saradnja s federalnim i državnim nivoom vlasti.  Jan Šnajdauf, šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja pri Delegaciji EU u BiH, kaže kako će ta saradnja podrazumijevati, između ostalog, uspostavu načina za efikasno korištenje postojećih resursa, za zajedničko korištenje i objedinjavanje resursa u cilju provođenja ovoga procesa europskih integracija. Ovi izazovi Bosni i Hercegovini donose i veliku korist koju će ona ostvariti jednog dana kada postane punopravna članica Europske unije, kaže Šnajdauf. Dodaje kako njegova zemlja, Češka Republika, može predstavljati dobar primjer koliko koristi stanovništvo jedne zemlje može imati od pridruživanja Europskoj uniji. -Češka Republika danas ima veoma nisku stopu nezaposlenosti i ostvarila je velik privredni rast, poručio je. Premijer Unsko-sanskog kantona Husein Rošić je nakon susreta s Delegacijom EU u BiH kazao kako su odgovore na pitanja iz Upitnika EU, kao prvi kanton u Federaciji, preveli na engleski jezik i poslali Direkciji za europske integracije BiH. -S obzirom da smo donijeli Zakon o državnoj službi i podzakonske akte, trenutno se rade pravilnici u svim resornim ministarstvima i Uredu za zajedničke poslove Vlade USK-a, mi ćemo pri Uredu kabineta otvoriti Ured za EU-integracije. Od svakog resornog ministarstva tražit ćemo da izradi pravilnik kojim će imati bar jednu osobu koja će biti zadužena za EU-integracije i komunikaciju s Uredom. To na nivou Kantona već radimo i do kraja godine ćemo to imati planirano u budžetu za 2018. godinu. Ukoliko u postojećoj sistematizaciji ne postoje adekvatne osobe, stvorit ćemo pretpostavke da se mogu planirati financijska sredstva za upošljavanje ljudi koji bi radili taj obiman i težak posao, kaže Husein Rošić, premijer USK-a.

Vijeće kantona

Premijeru je sugerirano da se Unsko-sanski kanton više povezuje s ostalim kantonima u Federaciji BiH. S tim u vezi je istakao kako je Vlada USK-a sa Splitsko-dalmatinskom županijom potpisala sporazum Jonsko-dalmatinske grupacije u kojem su tri kantona Federacije BiH. Dodaje kako bi sporazum trebalo potpisati i s kantonima u Federaciji te formirati Vijeće kantona. Poslanicima u Skupštini USK-a, zaduženim za proces europskih integracija, predstavljen je ovaj proces, te tema prava EU i proces usklađivanja zakonodavstva BIH s pravnom stečevinom EU. Samir  TULIĆ