BIHAĆ – Bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić zajedno sa Amirom Kadićem, direktorom Zavoda za zaštitu kulturnog naslijeđa USK-a razgovarao je danas sa predstavnicima Franjevačke provincije Bosne Srebrene. U razgovoru sa fra Vilijem Radmanom ispred Uprave provincije i bihaćkim župnikom fra Bonom Tomićem istaknuta je namjera Grada Bihaća da se u narednom periodu u funkciju stavi tornj i plato crkve sv. Ante Padovanskog u centru grada. Naime, Gradsko vijeće Bihaća početkom 2013. godine pomenutu lokaciju dalo je na upravljanje franjevačkoj provinciji, a želja Gradske uprave Bihaća jeste definisanje namjene ovog prostora kako bi se potom krenulo u realizaciju projektnog zadatka, odnosno idejnog rješenja uređenja zvonika i platoa. -Zvonik sv. Ante Padovanskog jedan je od simbola našeg grada i zajedno sa džamijom Fethijom, Kapetanovom kulom, Turbetom i arheološkim nalazištem nekadašnjeg Konaka čini spomenike koji vjerno prikazuju našu historiju. To je ujedno i turistički potencijal i stoga ćemo oformiti zajednički tim koji će konkretizirati zadatke kako ne bismo opet godinama čekali da se ovaj prostor stavi u funkciju, kazao je gradonačelnik Fazlić. Samir T.