Apel osnivačima Debatnog kluba Velika Kladuša

U nekoliko zadnjih godina više puta zainteresovani Kladuščani, ma gdje bili i šta radili, mogli su pročitati na kladuškim portalima kako se kladuški srednjoškolci pripremaju za aktivnije uključivanje u društveno-politički život svoje lokalne zajednice. Ovih dana na portalu www.reprezent.ba publikovan je poziv za suradnju! Poslije svake najave pokušaja uključivanja srednjoškolaca nastojao sam pratiti rezultate najavljivanih pokušaja, ali mi se „omaklo“! Ne znam šta su bili razlozi?Cijenjeni pripadnici mladih intelektualnih krugova Kladuše,

Vi stasavate u vremenu kada naša bajkovita Čaršija vidno nazaduje u odnosu na beha prosjek po svim aspektima (ljudska prava i građanske slobode, sociološki aspekti-pokazatelji, odaziv na glasanja, građanski aktivizam općenito,..). Ako želite dobro sebi i svom zavičaju, perspektivniju budućnost, onda se trebate više potruditi da se to realizuje. Koncept „Unaprijedimo Kladušu zajedno“ koji se promoviše već treću godinu može biti pogodna podloga-putokaz šta i kako nam valja činiti u interesu bolje budućnosti za sviju. Svi su pozvani da se uključe shodno svom interesu i mogućnostima, a participanti Partnerske grupe su spremni aktivno učestvovati u bilo kojoj formi po svim strateškim pitanjima naše lokalne zajednice. Radimo za sebe i svoj zavičaj! Velika Kladuša, 15.08.2017. povodom 30-te godišnjice Afere ’87. ramoh45.07@hotmail.com