CAZIN – Besplatan program profesionalne rehabilitacije, školovanja i prekvalifikacije Udruženje Distrofičara Cazin u saradnji sa Centrom za obrazovanje odraslih Vita Plus Cazin, raspisalo je Javni poziv za osobe sa invaliditetom za prijavu na besplatan program profesionalne rehabilitacije, školovanja, kvalifikacije i prekvalifikacije. Pravo na besplatno obrazovanje ostvaruju osim onih osoba čiji invaliditet je nastao na radnom mjestu, sve druge osobe sa procentom invaliditeta od 60–100% bez obzira na vrstu i uzrok nastajanja invaliditeta, starosti do 55 godina. Obrazovne usluge i rehabilitaciju obavljat će Centar za obrazovanje odraslih Vita plus Cazin na svim nivoima obrazovanja. Prijave i informativne usluge vrši Udruženje Distrofičara Cazin, a odabrane korisnike finansirat će Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH na osnovu odabira po vlastitim kriterijima. A. D.