BIHAĆ – Organizacija „Glas žene“ Bihać 22.09.2017. godine održala je sastanak sa ženama iz lokalne zajednice i predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti USK-a, predstavnicima OCD-a i medijma.  Sastanak sa ženama iz lokalne zajednice organizira Udruženje „Žene ženama“ Sarajevo u suradnji sa Organizacijom „Glas žene“ Bihać u okviru programa održivosti organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, sektor Prava žena uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjim aktivnostima i ostavarenim rezultatima u okviru  kampanje (ne)diskriminacija porodilja, sa osvrtom na USK. Nadalje svim prisutnima je  mr. sci. Neira Raković prezentirala prednacrt Zakona o zaštiti porodica sa djecom FBiiH i ponuđenim zakonskim rješenjima. Iako uredno pozvani predstavnici Skupštine USK-a i Vlade USK-a, kao ministar zdravstva i socijalne politike USK-a nisu se odazvali na sastanak niti su svoj izostanak opravadali. USK je i dalje najgori kanton kada su porodilje u pitanju jer oko dvije godine nezaposlene porodilje nisu ostvarile svoje prava na jednokratnu novčanu pomoć. Nakon predstavljanja prednacrta Zakona o podršci porodicama sa djecom prisutne žene, majke, i aktivistikinje iz nevladinih organizacija imale su brojene komentare i mišljenja u vezi sa zakonskim rješenjem. Na kraju su doneseni  lijedeći zaključci: 1.) da predložena materijalna davanja iz Zakona o podršci porodica sa djecom u smislu dječijeg dodatka i novčane pomoći porodiljama koje su nezaposlene nisu adekvatna podrška porodicama. 2.) dječiji dodatak treba da ima svako dijete bez obziroma na prihode porodice jer je to dječije pravo. 3.) svaka nezaposlena  porodilja treba da ima pravo na novćana primanja bez obzira na visinu prihoda članova porodice. Visina predloženog dječijeg dodatka i novčane pomoć je suviše mala i trebala bi iznositi najmanje 50% prosječne mjesečne plaće u Federaciji za prethodnu godinu. (Press služba „Glas žene“ – Bihać)